MENU

Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và bổ sung sửa chữa
Người gửi: Nguyễn Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:57' 19-12-2008
Dung lượng: 947.0 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Ở trạng thái nghỉ,bên trong tế bào có nồng độ Na+ ,K+ như thế nào?
a.Na+ có nồng độ cao hơn ngoài tế bào
b.K+ có nồng độ thấp hơn ngoài tế bào
c.K+ có nồng độ cao hơn ngoài tế bào
d.Na+có nồng độ bằng nồng độ ngoài tế bào

KIỂM TRA BÀI CŨ
2.Vai trò của bơm Na-K khi tế bào ở
trạng thái nghỉ
a.Chuyển Na+ từ ngoài màng vào trong màng tế bào
b.Chuyển K+ từ ngoài màng vào trong màng tế bào
c.Chuyển K+ từ trong màng ra ngoài màng tế bào
d.Chuyển Na+ từ trong màng ra ngoài màng tế bào

KIỂM TRA BÀI CŨ
3.Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi
a.Cổng Na+ và K+ cùng mở
b.Cổng Na+ và K+ cùng đóng
c.Cổng K+ đóng và Na+ mở
d.Cổng K+ mở và Na+ đóng
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
BÊN TRONG TẾ BÀO
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
MÀNG TẾ BÀO
CỔNG K+
CỔNG Na+
Na
Na
Na
Na
Na
HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM Na-K
BÀI: 29
I. Điện thế hoạt động
II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
Điện thế nghỉ
I. Điện thế hoạt động:
1.Đồ thị điện thế hoạt động
=> Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.
I.Điện thế hoạt động:
1. Đồ thị điện thế hoạt động
Cổng Na+ mở
Na+
Na+ tích điện dương làm trung hòa điện tích âm ở mặt trong tế bào gây nên mất phân cực
Cổng Na+ mở
Na+
Na+ vào dư thừa làm cho mặt trong tế bào tích điện dương so với mặt ngoài tích điện âm
Cổng Na+ đóng
K+ mở
K+
K+ ra ngoài màng do K+ đi ra mang theo điện tích dương nên làm cho mặt ngoài màng tế bào mang điện tích dương
I. Điện thế hoạt động:
2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
BÊN TRONG TẾ BÀO
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
MÀNG TẾ BÀO
CỔNG K+
CỔNG Na+
Na
Na
Na
Na
Na
Mất phân cực
Đảo cực
Na
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
BÊN TRONG TẾ BÀO
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
MÀNG TẾ BÀO
Na
Na
Na
Na
Na
CỔNG K+
CỔNG Na+
Đảo cực
Tái phân cực
II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
1. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin
+
+
+
+
-
-
-
-
A
B
C
-
+
-
+
+
-
-
+
+
-
D
II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
1.Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin
+
+
+
+
-
-
-
-
A
B
C
-
+
-
+
+
-
-
+
+
-
D
II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
1.Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin
+
+
+
+
-
-
-
-
A
B
C
-
+
-
+
+
-
-
+
+
-
- Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.
- Cơ chế lan truyền: là do mất phân cực,đảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác trên sợi thần kinh
- Tốc độ : 3-5m/s(sợi thần kinh giao cảm)
D
-
II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
1.Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin
- Bao miêlin bao bọc không liên tục mà ngắt quãng tạo thành các eo Ranvie. Bao miêlin có bản chất là phospholipit,màu trắng và có tính cách điện
II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
1.Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin
+
+
+
+
-
-
-
-
A
B
C
-
+
-
+
+
-
-
+
+
-
D

- Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này đến eo Ranvie khác

- Cơ chế: Lan truyền là do mất phân cực,đảo cực và tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác trên sợi thần kinh

- Tốc độ :100m/s (sợi thần kinh vận động)

II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
1.Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin
Điểm khác nhau về lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin
XTK lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.
Do mất phân cực,đảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác trên sợi thần kinh
Tốc độ chậm: 3-5m/s
XTK lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này đến eo Ranvie khác
Do mất phân cực,đảo cực và tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie này sang eo ranvie khác trên sợi thần kinh
Tốc độ nhanh: 100m/s
Xung thần kinh lan truyền theo các bó sợi thần kinh có bao miêlin từ vỏ não xuống đến các cơ ngón chân làm ngón chân co lại. Hãy tính thời gian xung thần kinh lan truyền từ vỏ não xuống ngón chân (Biết chiều cao người đó là 1,6m, tốc độ lan truyền là 100m/s)
T=s/v => T = 1,6m/100 = 0,016 s
Cá chình điện nước ngọt lại có thể phát xung điện đạt 600v
Pin điện
Cá chình điện nước ngọt lại có thể phát xung điện đạt 600v
. . . .
Các tế bào
- Khi bị kích thíchmỗi TB phát xung điện đạt: 100mV
Xung điện đạt 600v do: 6000tb
(6000 tb x 100mV= 600.000mV)
Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc?
Do bao miêlin có tính chất cách điện nên không thể khử cực và đảo cực vùng có bao miêlin được
Hướng dẫn về nhà
-Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK
-Xem trước bài 30 truyền tin qua xináp
(Xung thần kinh truyền từ TB này sang TB khác như thế nào?)
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
BÊN TRONG TẾ BÀO
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
MÀNG TẾ BÀO
CỔNG K+
CỔNG Na+
Na
Na
Na
Na
Mất phân cực
Đảo cực
Na
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
BÊN TRONG TẾ BÀO
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
MÀNG TẾ BÀO
Na
Na
Na
Na
Na
CỔNG K+
CỔNG Na+
Đảo cực
Tái phân cực
LAN TRUYỀN CỦA XUNG THẦN KINH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓