MENU

Đề thi HSG QG V1 2006

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:24' 17-12-2008
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12
Năm học 2006 - 2007Môn thi: sinh học
Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06/11/2006
(Đề thi này có 2 trang)

Câu I: 1) Thành tế bào thực vật, thành tế bào vi khuẩn và thành tế bào nấm được cấu tạo chủ yếu bởi loại chất nào?
2) Các loại prôtêin: Côlagen, Histôn, Hêmôglôbin và hoocmôn insulin có chức năng gì trong cơ thể?
3) Một thí nghiệm được bố trí như hình 1. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị (hình 2). Hãy nhận xét và giải thích sự biến động của mức nước trong ống A.

Câu II: 1) Nêu ý nghĩa của các pha trong kỳ trung gian của chu kỳ tế bào nhân chuẩn.
2) Vì sao có loại tế bào biệt hóa (như tế bào thần kinh) lại không có khả năng phân chia?
Câu III: 1) Trong ống nghiệm có enzim và cơ chất của nó. Cho thêm vào ống nghiệm chất ức chế enzim (thuộc loại ức chế cạnh tranh). Để hạn chế tác động của chất ức chế đó và duy trì tốc độ phản ứng, ta cần làm gì? Hãy giải thích vì sao lại làm như vậy?
2) Dựa vào đặc điểm cấu trúc của màng sinh chất, hãy cho biết:
Những chất nào có thể đi qua lớp kép phốtpholipit nhờ sự khuếch tán?
Các loại phân tử như prôtêin, các ion có thể qua màng sinh chất bằng cách nào?
3) Phân tích hỗn hợp nghiền nát của ti thể và lục lạp, thu được các chất sau:
C6H12O6, ATP, ADP, axit malic, axit xucxinic, NADH, NADPH.
Hãy sắp xếp các chất ấy vào các bào quan tương ứng.
Câu IV: Trong tự nhiên tồn tại nhiều nhóm vi sinh vật dị dưỡng và tự dưỡng khác nhau.
1, Hãy nêu các phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng mà em biết.
2) Nêu tên các nhóm vi sinh vật tự dưỡng. Căn cứ vào đâu người ta gọi tên như vậy?
3) Giữa lên men lactic và lên men êtylic có điểm gì chung và những điểm gì khác biệt?
Câu V: 1) Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.
2) Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và nhóm Gram âm (G-)?
3) Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?
Câu VI: 1) Có 2 cây cà chua giống hệt nhau được trồng trong nhà kính với các điều kiện giống nhau nhưng cường độ ánh sáng khác nhau. Sau 4 giờ khối lượng của cây A tăng lê
 
Gửi ý kiến