MENU

bai 11 quy luat phan ly

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quốc Độ
Ngày gửi: 10h:11' 20-08-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT
CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
BÀI 11: QUY LUẬT PHÂN LY
I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen:1. Phương pháp lai:
Em hãy nêu trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen trước tiên ?
Thế nào là dòng thuần chủng? Menđen tạo ra các dòng thuần chủng bằng cách nào?
PTC:
Giải thích như thế nào về kết quả trên ?
X
F1:
F2:
I. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen:1. Phương pháp lai:
TN
I. NỘI DUNG
II. Hinh thành học thuyết khoa học:
Menđen đã chứng minh giả thuyết của minh như thế nào?
Menđen dùng phương pháp nào để kiểm định giả thuyết của minh?
10/7/2005
8
P :
Gtử P :
F1 :
Gtử F1:
F2 :
?
III. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly:
10/7/2005
9
F2 :
Kiểu gen F2 :
1 AA : 2 Aa : 1 aa
Kiểu hình F2:
3A - : 1 aa
Ptc: AA x aa
Gọi A đỏ > a trắng
Gp: A a
F1: Aa x Aa
F2: AA (0,25) : Aa (0,5) : aa (0,25)
 
Gửi ý kiến