MENU

Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 08-03-2011
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 1259
Số lượt thích: 1 người (Ngô Hùng Nhật)
quý thầy giáo, cô giáo về dự giờ thăm lớp !
Xin trân trọng chào mừng
Môn Sinh Học Lớp 8
Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
Chúc các em học sinh
chăm ngoan học giỏi !
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vì sao ta có thể xác định được âm phát ra từ bên phải
hay trái?
Ta có thể xác định được âm phát ra từ bên nào là nhờ nghe bằng 2 tai,
nếu âm phát ra ở bên phải thì sóng âm truyền đến tai phải trước tai trái
và ngược lại.
Phản ứng của cơ thể trả lời kích thích môi trường thông qua hệ thần kinh gọi là gì?
1
2
3
4
5
6
Em hãy giảI ô chữ sau:
A
H
P
N
X
A
phản xạ có điều kiện
phản xạ không điều kiện
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
?
?
?
?
?
?
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
Một vài
ví dụ khác:
Vaäy qua caùc ví duï treân haõy cho bieát theá naøo laø
phaûn xaï khoâng ñieàu kieän vaø phaûn xaï coù ñieàu kieän?
Phản xạ không điều kiện
Phản xạ có điều kiện
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.
- Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
Hình 52-1. Phản xạ định hướng với ánh sáng đèn
52-2
52-3A
52-3B
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
Hình 52.2: Phản xạ tiết nước bọt đối với thức ăn.
52-1
52-3A
52-3B
PHT
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
Hình 52.3A: Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần, ánh đèn sẽ trở thành tín hiệu của ăn uống .
52-1
52-2
52-3B
PHT
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
Hình 52-3B. Phản xạ có điều kiện tiết nước bọt với ánh đèn đã được thành lập.
52-1
52-2
52-3A
PHT
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
1. Trong thí nghiệm đâu là kích thích có điều kiện và đâu là kích
thích không điều kiện?
PHIếU HọC Tập
Kích thích có điều kiện là: ánh đèn, kích thích không điều kiện là: thức ăn.
2. Để thành lập được phản xạ có điều kiện cần những điều kiện gì?
3. Thực chất của việc thành lập phản xạ có điều kiện là gì?
-Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện.
-Quá trình kết hợp phải được lặp lại nhiều lần.
Thực chất của sự thành lập PXCĐK là sự thành lập đường liên hệ tạm thời.
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
+Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều
kiện.
+Quá trình kết hợp phải được lặp lại nhiều lần.
Thực chất của sự thành lập PXCĐK là sự thành lập đường liên hệ tạm thời.
- Những điều kiện thành lập được phản xạ có điều kiện:
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
2. ức chế phản xạ có điều kiện
+Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều
kiện.
+Quá trình kết hợp phải được lặp lại nhiều lần.
Thực chất của sự thành lập PXCĐK là sự thành lập đường liên hệ tạm thời.
- Những điều kiện thành lập được phản xạ có điều kiện:
Các Em suy nghĩ cho biết sự hình thành và ức chế
của phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì đối với đời sống?
- Khi PXCĐK không được củng cố thì sẽ mất dần.
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
1. Hình thành phản xạ có điều kiện
2. ức chế phản xạ có điều kiện
+Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều
kiện.
+Quá trình kết hợp phải được lặp lại nhiều lần.
Thực chất của sự thành lập PXCĐK là sự thành lập đường liên hệ tạm thời.
- Những điều kiện thành lập được phản xạ có điều kiện:
- Khi PXCĐK không được củng cố thì sẽ mất dần.
- ý nghĩa:
+ Đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với môi trường luôn thay đổi.
+ Hình thành các thói quen tập quán tốt với con người.
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
III. So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
Bảng 52-2. So sánh tính chất của PXCĐK và PXKĐK
Được hình thành trong đời sống cá thể qua học tập, rèn luyện
Bền vững
Không di truyền, có tính chất cá thể
Số lượng hạn chế
Trung ương thần kinh nằm ở vỏ não
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
III. So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
- Tính Chất (Nội dung bảng52-2).
Em nêu mối quan hệ của phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện?
Được hình thành trong đời sống cá thể qua học tập, rèn luyện
Bền vững
Không di truyền, có tính chất cá thể
Số lượng hạn chế
Trung ương thần kinh nằm ở vỏ não
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện
III. So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
- Tính Chất (Nội dung bảng52-2).
+ PXKĐK là cơ sở thành lập PXCĐK.
+ Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện (kích thích coù ñieàu kieän phaûi taùc ñoäng tröôùc kích thích khoâng ñieàu kieän moät thôøi gian ngaén).
- Mối quan hệ giữa phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện:
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
CỦNG CỐ
1. Em cho biết các phản xạ sau thuộc loại phản xạ nào ?
A.Phản xạ bú tay ở trẻ em
B. Cá heo làm xiếc
C. Cho Cá ăn – Ao Cá Bác Hồ
D. Cá heo đội bóng
(PXKÑK)
(PXCĐK)
(PXCĐK)
(PXCĐK)
Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện.
- Quá trình đó phải được lập lại nhiều lần
2. Điều kiện thành lập phản xạ có điều kiện ?
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
DẶN DÒ
- Học bài và trả lời câu hỏi.
- Đọc phần "Em có biết".
- Nghiên cứu trưước bài 53.
Hẹn gặp lại!
GVTH: NGuyễn Văn Lực
Xin Kính Chúc Quý thầy cô giáo
và các em học sinh mạnh khoẻ
Hạnh phúc & thành đạt
Bài 52 : phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
Avatar
Hoàng ghé thăm nhà. Chúc chủ nhà hè vui khoẻ và bổ ích. http://violet.vn/nvhoangdp rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng từ quý thầy cô đồng nghiệp và các bạn.
 
Gửi ý kiến