MENU

PHẦN MỀM CABRI II PLUS VIỆT HOÁ.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Đàn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:40' 22-12-2009
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 0 người


Việt hóa phần mềm
Đây là bước đầu tiên để các bạn có thể làm quen được ngay với phần mềm này.Có 2 cách để sử dụng phiên bản tiếng Việt. Cách 1: Vào thư mục cài của chương trình và chạy file: Vietnamien.exe Cách 2: Chạy chương trình, rồi vào mục options/ rồi vào mục Langues. Chọn Vietnamien và chọn YES Để minh họa cho chương [1] LÀM QUEN, ta hãy dựng một hình vuông biết một trong các đường chéo của nó. Khi khởi động chương trình Cabri, một tài liệu mới hoàn toàn được tạo ra và ta có thể bắt đầu một phép dựng hình ngay trên đó.

Ta dựng đoạn thẳng sẽ là một trong các đường chéo của hình vuông. Kích hoạt công cụ [Đường thẳng]Đoạn thẳng bằng cách kích chuột vào biểu tượng của đường thẳng và kích giữ chuột để làm xuất hiện hộp công cụ. Tiếp theo dịch chuyển con trỏ vào công cụ đoạn thẳng và thả chuột để kích hoạt công cụ này.

Hình 1.1 - Chọn công cụ [Đường thẳng] Đoạn thẳng.

Hình 1.2 - Dựng điểm thứ nhất. Hình ảnh của đoạn thẳng cần dựng sẽ tự dịch chuyển cùng với con trỏ đến khi điểm thứ hai của đoạn thẳng được dựng.

Hình 1.3 - Đoạn thẳng được dựng sau khi tạo điểm thứ hai. Công cụ [Đường thẳng] Đoạn thẳng vẫn đang được kích hoạt, và do đó cho phép dựng một đoạn thẳng khác nữa. Bây giờ dịch chuyển con trỏ vào vùng làm việc, con trỏ có dạng chiếc bút . Một cái kích chuột sẽ tạo ra điểm đầu tiên. Tiếp tục dịch chuyển con trỏ trong vùng làm việc. Đoạn thẳng được dựng sẽ được thể hiện bằng đoạn thẳng vẽ giữa điểm đầu tiên và con trỏ. Kích chuột để tạo thêm điểm thứ hai. Và bây giờ hình vẽ bao gồm hai điểm và một đoạn thẳng. Để dựng hình vuông, ta có thể sử dụng đường tròn có đường kính là đoạn thẳng này. Tâm của đường tròn là trung điểm của đoạn thẳng. Để dựng trung điểm, ta kích hoạt công cụ [Dựng hình]Trung điểm, rồi dịch chuyển con trỏ trên đoạn thẳng. Văn bản Trung điểm của đoạn thẳng này xuất hiện bên cạnh con trỏ và có dạng bàn tay . Khi kích chuột, ta sẽ dựng được trung điểm của đoạn thẳng.

Hình 1.4 - Phép dựng trung điểm của đoạn thẳng Tiếp theo, ta kích hoạt công cụ [Đường cong]Đường tròn, và ta dịch chuyển con trỏ đến gần trung điểm đã được dựng. Khi đó dòng chữ Điểm này làm tâm hiện lên và ta kích chuột để chọn trung điểm của đoạn thẳng là tâm của đường tròn. Sau đó, ta cần chọn thêm một điểm để thể hiện đường tròn. Khi dịch chuyển chuột, vòng tròn có tâm như đã chọn (hướng tâm trên đường thẳng) được tự động vẽ một cách linh hoạt theo con trỏ, như cách vẽ của đoạn thẳng. Khi con trỏ đến gần đầu mút đoạn thẳng, dòng chữ đi qua điểm này hiện lên. Lúc này ta kích chuột và kết thúc việc dựng đường tròn đi qua đầu mút này.Hình 1.5 - Dựng đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đã cho Ta có thể kích hoạt công cụ [Thao tác]Chọn để thao tác trên hình. Khi dịch chuyển trên các đầu mút của đoạn thẳng là những điểm tự do của hình vẽ, con trỏ có dạng bàn tay và dòng chữ Điểm này. Ta có thể dịch chuyển điểm này bằng cách rê-thả chuột. Trong trường hợp này, toàn bộ phép dựng hình sẽ được cập nhật : đoạn thẳng được vẽ lại, từ đó dẫn đến trung điểm sẽ bị dịch chuyển và tiếp theo là đường tròn. Để dựng hình vuông, ta cần tìm thêm đường chéo thứ hai, đó chính là đường kính của đường tròn và vuông góc với đoạn thẳng ban đầu. Ta sẽ dựng trung trực của đoạn thẳng, là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó. Ta kích hoạt công cụ [Dựng hình]Đường trung trực, rồi chọn đoạn thẳng mà ta cần dựng đường trung trực của nó.

Hình 1.6 - Dựng đường trung trực của đoạn thẳng để xác định đường chéo còn lại của hình vuông. Để hoàn thành việc dựng hình vuông, ta kích hoạt công cụ [Đường thẳng]Đa giác. Đối với công cụ này, ta cần chọn một số điểm cần thiết để xác định một hình đa giác bất kì. Việc dựng sẽ kết thúc khi ta chọn trở lại điểm khởi đầu hoặc kích đúp chuột khi chọn điểm cuối cùng. Hai giao điểm giữa đường tròn và đường trung trực tuy chưa được dựng một cách tường minh nhưng Cabri cho phép dựng chúng một cách ngầm ẩn khi sử dụng chúng.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓