MENU

Ôn tập Đột biến gen - NST

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:07' 19-09-2009
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 552
Số lượt thích: 0 người


Họ và tên : ...................................................................

1/. Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là....
A. Đột biến xôma. B. đột biến tiền phôi.
C. Đột biến giao tử. D. tiền đột biến.
2/. Đột biến là:
A. Sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử. B. Các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.
C. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của NST.
D. Sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN.
3/. Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là ĐB...
A. giao tử. B. xôma. C. trong hợp tử. D. tiền phôi.
4/. Sau đột biến, chiều dài số của gen không thay đổi nhưng số liên kết hydrô tăng 1, đây có thể là dạng đột biến gì :
A. Thêm một cặp nuclêôtit. B. Mất một cặp nuclêôtit .
C. Thay thế một cặp nuclêôtit . D. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit
5/. Cơ thể mang đột biến biểu hiện thành kiểu hình đột biến gọi là....
A. tiền đột biến. B. đột biến xôma.
C. đột biến giao tử. D. thể đột biến.
6/. Hình vẽ sau mô tả dạng đột biến gen nào ?
A T G X T A G G

T A X G A T X X
A. Đảo vị trí giữa các cặp nuclêôtit.
B. Thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.
C. Thay thế 2 cặp nuclêôtit .
D. Thay thế cặp A - T bằng cặp T - A.
7/. Đột biến là những biến đổi....
A. ở cấp độ phân tử. B. trong nhiễm sắc thể.
C. trong vật chất di truyền. D. ở kiểu hình cơ thể.
8/. Nguyên nhân của đột biến gen là do:
A. Hiện tượng NST phân ly không đồng đều.
B. Tác nhân vật lý, hoá học của môi trường ngoài hay do biến đổi sinh lí, sinh hoá tế bào. C. NST bị chấn động cơ học.
D. Sự chuyển đoạn NST.
9/. Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền
A. Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
B. Mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu
C. Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen.
D. Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc.
10/. Đột biến gen trội xảy ra trong qúa trình giảm phân sẽ biểu hiện...
A. ngay trong giao tử của cơ thể. B.ở một phần cơ thể tạo thể khảm.
C. ngay trong hợp tử được tạo ra.D. ở kiểu hình cơ thể mang ĐB.
12/. Đột biến gen có những tính chất là ...
A. phổ biến trong loài, di truyền, có lợi hoặc có hại.
B. biến đổi cấu trúc prôtêin làm prôtêin biến đổi.
C. riêng rẽ, không xác đinh, di truyền, đa số có hại, ít có lợi.
D. riêng rẽ, không xác định, chỉ di truyền nếu xảy ra trong g.phân.
14/. Một gen có 2400 nu và có 30% A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 Avà có G= 3/2 A.
Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là:
A. A=T= 320 và G=X= 330. B. A=T= 630 và G=X=390.
C. A=T = 640 và G=X =420. D. A=T = 210 và G=X= 34
15/. Đột biến đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit của gen dẫn đến phân tử prôtêin được tổng hợp có thể thay đổi tối đa:
A. 1 axit amin. B. 2 axit amin. C. 3 a.amin. D. 4 a. amin.
16/. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit ảnh hưởng tới số axit amin trong chuỗi polipeptit là...
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
17/. Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể:
1. Đột biến xôma. 2. Đột biến tiền phôi. 3. Đột biến giao tử. Câu trả lời đúng.
A. 1 và 2. B. 1 và 3. C. 2 và 3. D. 1, 2 và 3.
18/. Tác nhân gây ra đột biến NST:
A. Tác nhân vật lý như tia X, Tia cực tím
 
Gửi ý kiến