MENU

Bài 24: Hô hấp tế bào

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:39' 23-12-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Bài cũ
Thế nào là hô hấp tế bào ? Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp ?
Viết tóm tắt quá trình đường phân và giải thích ?
Trình bày tóm tắt chu trình crep và sản phẩm được tạo ra do chu trình crep ?
3. Chuỗi chuyển êlectron hô hấp ( hệ vận chuyển điện tử )
Hãy quan sát tranh, H 24.1 một số đoạn phim !
Vận chuyển điện tử 1
Tổng hợp năng lượng do NADH
Tổng hợp năng lượng tổng trong crep
Hãy trình bày quá trình vận chuyển điện tử trong hô hấp tế bào ?
Tổng kết:
Trong giai đoạn này điện tử (êlectron) được chuyền từ NADH và FADH2 tới ôxi thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử kế tiếp nhau. Các thành phần của chuổi hô hấp được định vị trên màng trong của ty thể. Đây là giai đoạn giải phóng ra nhiều năng lượng nhất ( 34 ATP ).
4. Sơ đồ tổng quát .
Quan sát hình 24.2, hãy cho biết mối liên quan giữa đường phân, chu trình crep và chuỗi vận chuyển êlectron hô hấp. Vị trí xảy ra các quá trình đó trong tế bào ? Điều gì sẽ xẩy ra nếu như tế bào không được cung cấp ôxi ?
Mối liên hệ giữa đường phân, chu trình crep, chuỗi vận chuyển điện tử
III- Quá trình phân giải các chất khác
Đường 6c-5c
Axêtyl - coA
O2
Đọc và ghi nhớ phần chữ trong khuông trang 82 .
 
Gửi ý kiến