MENU

Gióa an Sinh 8(chuan)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mi Lo
Ngày gửi: 14h:28' 20-09-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1: 1: BÀI MỞ ĐẦU
Ngày soạn :23 -8
Ngày giảng :
I. mục tiêu.
1. Kiến thức
- HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
- Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK.
3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
II. chuẩn bị.
- Tranh phóng to các hình SGK trong bài.
- Bảng phụ.
III. hoạt động dạy - học.
1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Trong chương trình sinh học 7 các em đã học các ngành động vật nào?
( Kể đủ các ngành theo sự tiến hoá)
- Lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất?
(Lớp thú – bộ khỉ tiến hoá nhất)
3. Bài mới
Lớp 8 các em sẽ nghiên cứu về cơ thể người và vệ sinh.
Hoạt động 1: Vị trí của con người trong tự nhiên
Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh và các hoạt động có mục đích.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

- Cho HS đọc thông tin mục 1 SGK.

+ Xác định vị trí phân loại của con người trong tự nhiên?
+ Con người có những đặc điểm nào khác biệt với động vật thuộc lớp thú?

- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập ( SGK.

+ Đặc điểm khác biệt giữa người và động vật lớp thú có ý nghĩa gì?
- Đọc thông tin, trao đổi nhóm và rút ra kết luận.
- Cá nhân nghiên cứu bài tập.
- Trao đổi nhóm và xác định kết luận đúng bằng cách đánh dấu trên bảng phụ.
- Các nhóm khác trình bày, bổ sung ( Kết luận.


Kết luận:
- Người có những đặc điểm giống thú ( Người thuộc lớp thú.
- Đặc điểm chỉ có ở người, không có ở động vật (ô 1, 2, 3, 5, 7, 8 – SGK).
- Sự khác biệt giữa người và thú chứng tỏ người là động vật tiến hoá nhất, đặc biệt là biết lao động, có tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng, hoạt động có mục đích ( Làm chủ thiên nhiên.
Hoạt động 2: Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh
Mục tiêu: HS chỉ ra được nhiệm vụ cơ bản của môn học, đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể, chỉ ra mối liên quan giữa môn học với khoa học khác.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS đọc ( SGK mục II để trả lời :
+ Học bộ môn cơ thể người và vệ sinh giúp chúng ta hiểu biết những gì?
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 (1.3, liên hệ thực tế để trả lời:
+ Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?
- Cá nhân nghiên cứu ( trao đổi nhóm.
- Một vài đại diện trình bày, bổ sung để rút ra kết luận.- Quan sát tranh + thực tế ( trao đỏi nhóm để chỉ ra mối
 
Gửi ý kiến