MENU

Giáo án sinh lớp 10 (Nâng cao)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Thị Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:09' 21-09-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1384
Số lượt thích: 0 người
Phần 1
Giới thiệu chung về thế giới sống
Tiết 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
I. Mục tiêu dạy học
* Kiến thức
- Nắm được các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống
- Giải thích được vì sao tế bào là đơn vị cơ bản và đơn vị tổ chức
thấp nhất trong thế giới sống
Nêu được khái niệm và ví dụ của mỗi cấp tổ chức
Trình bày được mối quạn hệ giữa các cấp tổ chức
* Kĩ năng
Rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tư duy hệ thống, khái quát kiến thức
II. Phương tịên dạy học
Tranh hình sách giáo khoa phóng to
III. Hoạt động dạy – học
ổn định
bài mới
Giáo viên đặt vấn đề nhận thức

Hoạt động của Gv.Hs
Nội dung khoa học

(?). Sinh vật khác với vật vô cơ ở những đặc điểm nào?

(?). Hệ sống được phân chia thành những cấp tổ chức cơ bản nào?(?). Vì sao tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật?

(?). Thế nào là phân tử? Nêu ví dụ các phân tử có trong tế bào?

(?). Thế nào là đại phân tử? Vì sao axit nuclêic và prôtêin được xem là các đại phân tử quan trọng nhất?


(?). Nêu ví dụ một số bào quan có trong tế bào?


(?). Các phân tử, đại phân tử và các bào quan có thực hiện được chức năng của chúng khi tách chúng khỏi tế bào?

(?). Dựa vào số lượng tế bào cấu tạo nên cơ thể, cơ thể sinh vật được chia thành những nhóm nào?

(?). Thế nào là cơ thể đơn bào? ở dạng đơn bào đã biểu hiện đầy đủ các hoạt động sống chưa? Em có nhận xét gì?

(?). Các tế bào cấu tạo nên cơ thể đa bào có giống nhau không?

(?). Thế nào là mô? nêu ví dụ?

(?). Cơ quan là gì?

(?). Thế nào là HCQ?

(?). Khi tách các tế bào, mô, cơ quan cũng như HCQ ra khỏi cơ thể chúng có hoạt động sống được nữa không? Tại sao?

(?). Thế nào là quần thể?

(?). Vì sao quần thể được xem là đơn vị sinh sản và đơn vị tiến hoá của loài?
(?). Thế nào là quần xã sinh vật?


(?). HST là gì?

(?). Trình bày mối quan hệ giữa các cấp tổ chức?
(?). Phân biệt vật sống với các vật vô cơ?

Thế giới sống được chia thành các cấp tổ chức cơ bản sau: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.I. Cấp tế bào
Tế bào là đợn vị tổ chức cơ bản của sự sống
Mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo bằng tế bào
Mọi hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào
ở cấp tế bào đã thể hiện đầy đủ mọi chức năng của cơ thể sống
Tế bào được cấu tạo từ các phân tử, các đại phân tử, các bào quan,..
1. Các phân tử
Đó là các chất vô cơ và các chất hữu cơ
2. Các đại phân tử
Chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic là các chất đa phân
Có vai trò quyết định sự sống của tế bào, nhưng chúng chỉ thực hiện được chức năng trong
 
Gửi ý kiến