MENU

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Sinh - 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:46' 17-03-2009
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 135

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Trong một quần thể giao phối, cân bằng di truyền xét một gen có hai alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp các cá thể đồng hợp lặn nhiều gấp 6 lần các cá thể dị hợp, tần số tương đối của các alen A và a tương ứng là:
A. 0,08 và 0,92 B. 0 và 1 C. 0,013 và 0,987 D. 0,92 và 0,08
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về tật có túm lông tai ở người là đúng:
A. Chỉ xuất hiện ở nữ B. Xuất hiện chủ yếu ở nam
C. Xuất hiện ở cả nam và nữ với tần số như nhau D. Chỉ xuất hiện ở nam
Câu 3: Người ta chuyển gen mã hoá cho hoocmôn somatôstatin ở người vào vi khuẩn E. coli nhờ vi khuẩn này sản xuất hoocmôn sômatôstatin. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Hoocmôn này có sai khác chút ít so với hoocmon sômatôstatin ở người, nhưng vẫn dùng được cho người
B. Hoocmôn này hoàn toàn khác so với hoocmôn sômatôstatin ở người
C. Hoocmôn này hoàn toàn giống như hoocmôn sômatôstatin do cơ thể người sản xuất
D. Hoocmôn này cần được loại bỏ một số axit amin trước khi cho người dùng
Câu 4: Thứ tự hoạt động của các enzym trong tổng hợp mỗi đoạn Okazaki ở E. coli là:
A. Primase, Pol III, Pol I và Ligase B. Primase, Ligase, Pol III và Pol I
C. Primase, Pol III, Ligase và Pol I D. Primase, Pol I, Pol III và Ligase
Câu 5: Với phép lai AaBbDd x AaBbDd, điều kỳ vọng nào sau đây ở đời con là KHÔNG hợp lý?
A. A-bbdd = 3/64 B. aaB-Dd = 9/64 C. A-bbD- = 9/64 D. aabbdd = 1/64
Câu 6: Sự tái bản kiểu nửa gián đoạn ở mỗi chạc diễn ra là do hai sợi khuôn ngược chiều nhau, trong khi các ADN polymerase chỉ xúc tác tổng hợp mới:
A. theo chiều 3’--> 5’ B. từng đoạn Okazaki C. khi đã có đoạn mồi D. theo chiều 5’--> 3’
Câu 7: Hội chứng nào sau đây chắc chắn sinh ra từ sự không phân tách NST trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng ở người?
A. XXX B. XXY C. XO D. XYY
Câu 8: Kết quả xét nghiệm tế bào học của một người cho thấy có hai thể Barr, chứng tỏ người đó là:
A. nam Klinefelter B. nữ bình thường C. siêu nữ D. nam XYY
Câu 9: Cô Thu có nhóm máu AB, và chị gái cô có nhóm máu O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại của họ đều có nhóm máu
A. Vậy kiểu gen của mẹ và bố của các cô gái này tương ứng là:
A. IBIO và IAIO B. IBIO và IBIO C. IAIO và IAIO D. IAIO và IBIO
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không chính xác?
A. Quá trình chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hóa có tác dụng định hướng trong việc làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
B. Di - nhập gen có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể di cư và quần thể được nhập cư. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một gen có lợi nào đó ra khỏi quần thể
C. Quá trình đột biến nhanh chóng làm thay đổi tần số tương đối của các alen từ đó nhanh chóng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
D. Quá trình đột biến là một nhân tố tiến hóa có tác dụng không định hướng trong việc làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
Câu 11: Thể đa nhiễm ( thể bốn), 2n+2 được tạo ra do sự kết hợp giữa các loại giao tử nào sau đây:
A. Giao tử n với giao tử n+2
B. Giao tử n với giao tử n+2 và giao tử n+1 với giao tử n+1
C. Giao tử n với giao tử n+2 hoặc giao tử n+1 với giao tử n+1
D. Giao tử n+1 với giao tử n+1
Câu 12: Nếu như tỷ lệ A+G/T+X ở một sợi của ADN là 0,2 thì tỷ lệ đó ở sợi bổ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓