MENU

Đề thi Olympic quốc tế Phần B 2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:05' 13-08-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
Phần B

SINH HỌC TẾ BÀO (26 ĐIỂM)


. (5 ĐIỂM) Một tế bào vi khuẩn có một bản sao phân tử ADN nhiễm sắc thể dạng vòng tròn, kín gồm 4 x 106 bp..
. Trong tính toán, sử dụng các giá trị ( = 3; chỉ số Avogadro = 6 x 1023; khối lượng 1bp trong phân tử ADN là 660. Chú ý: 10 bp ADN sợi kép dài 3,4 nm. Thể tích khối cầu tính theo bán kính r là .


. Nếu đường kính của tế bào hình cầu này là 1 (m, thì nồng độ phân tử tính theo mole của ADN trong tế bào này là bao nhiêu?


(trả lời): _________________Molar (mole)


. Nếu phân tử ADN trên có dạng cấu hình được mô tả lần đầu tiên bởi Watson và Crick, thì chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu?


(trả lời): _________________metre (mét)


. Để thu được 1 mg ADN, cần có bao nhiêu tế bào vi khuẩn?


(trả lời): ____________________


(3 points) .
(3 ĐIỂM) Mạng lưới nội chất trơn/không có hạt (SER) chủ yếu liên quan đến các chức năng sau:
. Tổng hợp lipit
.
Loại bỏ độc tính của dược phẩm
.
Tích trữ Ca++
.
Tổng hợp đường glucose
.
Hãy điền dấu (√) vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để chỉ sự có mặt phổ biến của SER ở mỗi cơ quan/tế bào, đồng thời chỉ ra chức năng chính của SER tại đó bằng chọn các chức năng I – IV nêu trên.

MÔ/TẾ BÀO

SER có mặt rất phổ biến

SER KHÔNG phổ biến

Chức năng tương ứng của SER trong trường hợp có mặt phổ biến

a.

Tuyến thượng thận
b.

Tuyến bã nhờn
c.

Tế bào lông ruột
d.

Các cơ
e.

Gan
f.

Tụy
 (2 points) . (2 ĐIỂM) Có một số cơ chế “tế bào chết theo chương trình”. Một cơ chế như vậy được kích hoạt bằng dạng nguyên tử oxy phản ứng mạnh. Trong tế bào bình thường, màng ngoài ti thể biểu hiện mạnh protein Bcl-2 trên bề mặt của nó. Một protein thứ hai là Apaf-1 liên kết vào Bcl-2. Nhưng khi có nguyên tử oxy phản ứng mạnh, nó làm Apaf-1 giải phóng khỏi Bcl-2; lúc này, một protein thứ ba là Bax thấm được qua màng ti thể và làm giải phóng cytochrome C. Khi được giải phóng, cytochrome C tạo một phức với Apaf-1 và caspase 9. Phức này sau đó hoạt hóa một loạt protease khác gây phân giải các protein của tế bào. Cuối cùng tế bào chết và bị thực bào.

. Một tế bào khi được bộc lộ với dạng nguyên tử oxy phản ứng mạnh sẽ có số phận thế nào trong mỗi tình huống sau? (Chọn từ các phương án nêu ở trang sau)

. TÌNH HUỐNG I: Tế bào nhận được một tín hiệu ức chế biểu hiện protein Apaf-1.

. TÌNH HUỐNG II: Tế bào tổng hợp ra protein Bcl-2 có ái lực thấp.

. TÌNH HUỐNG III: Một chất ức chế Apaf-1 theo kiểu ức chế cạnh tranh và ngăn protein này liên kết vào Bcl-2 được bổ sung dư thừa vào tế bào.

. TÌNH HUỐNG IV: Một loại hóa chất làm giảm tỉ lệ số phân tử Bax / Bcl-2 được bổ sung vào tế bào.
. Dùng các chữ cái tương ứng với các phương án lựa chọn dưới đây và ghi vào phần gạch ngang ở mỗi tình huống

. Sự chết theo chương trình của tế bào không xảy ra được.

. Tế bào sẽ chết theo chương trình.

. Không dự đoán được số phận của tế bào.


(3 points) .
(3 ĐIỂM) Các phản ứng phân giải glucose trong điều kiện hiếu khí và kị khí ở nấm men có thể tóm tắt như sau:

C6H12O6 + 6O2 ( 6CO2 + 6H2O
C6H12O6 ( 2C2H5OH + 2CO2

.
Trong một thí nghiệm, việc sử dụng hoàn toàn 0,5 mole Glucôzơ, trong điều kiện hiếu khí một phần và kị khí một phần, thu được 1,8 mole CO2.

. Hãy tính tỉ lệ phần trăm glucose được dùng trong phản ứng hiếu khí.

(trả lời): _________________%

.
Hãy tính Hệ số Hô hấp được định nghĩa là tỉ số giữa số mole CO2 hình thành trên số mole O2 tiêu thụ.
 
Gửi ý kiến