MENU

Đề thi Olympic quốc tế Phần A 2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:04' 13-08-2009
Dung lượng: 920.5 KB
Số lượt tải: 263
Số lượt thích: 0 người
PHẦN A
SINH HỌC TẾ BÀO (13 ĐIỂM)
(1 point) (1 ĐIỂM) “Nguyên lý trung tâm” do Francis Crick đưa ra đã thay đổi theo thời gian. Sơ đồ nào dưới đây phản ánh đúng những hiểu biết hiện nay của chúng ta về sự sao chép vật chất di truyền ở các sinh vật khác nhau và “dòng thông tin di truyền” có ở các hệ thống sinh học?


(1 point (1 ĐIỂM) Trong một thí nghiệm, người ta tiêm tĩnh mạch chuột dung dịch đường glucose đánh dấu phóng xạ bằng [14C]. Các phân tử trong cơ thể được tìm thấy mang đồng vị phóng xạ [14C] gồm có:

các axit amin thiết yếu và protein
.
các lipit và tất cả các loại vitamin
.
các loại protein và các lipit
.
các loại protein và tất cả các vitramin


(1 point). (1 ĐIỂM) Sơ đồ dưới đây minh họa chiều hướng hoạt động của F1Fo-ATPase cùng với chiều vận chuyển H+ và tổng hợp/phân giải ATP

Trong các sơ đồ trên,
. Chỉ có sơ đồ I đúng
. Chỉ có sơ đồ II đúng
. Chỉ có sơ đồ III đúng
. Cả hai sơ đồ I và III đúng
(1 point)
(1 ĐIỂM) Một mẫu ADN chứa 60% purin. Nguồn gốc của mẫu ADN này nhiều khả năng hơn cả là từ
.
Một tế bào sinh vật nhân thật
.
Một tế bào vi khuẩn
.
Một thực khuẩn thể có ADN sợi kép

Một thực khuẩn thể có ADN mạch đown

(1 point)
(1 ĐIỂM) Giai đoạn phân bào được vẽ dưới đây biểu diễn:Meiotic metaphase I with n = 4 Kì giữa giảm phân I với n = 4
Meiotic metaphase II with n = 4 Kì giữa giảm phân II với n = 4
Meiotic metaphase II with n = 8 Kì giữa giảm phân II với n = 8
Meiotic metaphase I with n = 2 Kì giữa giảm phân I với n = 2


(1 point)
(1 ĐIỂM) PCR là kỹ thuật khuếch đại hay nhân dòng các phân đoạn ADN. Giả sử em có một đoạn ADN sợi kép và cặp mồi xuôi và ngược phù hợp như hình dưới đây, hãy cho biết số chu kỳ tổi thiểu mà em cần có để thu được ít nhất một bản sao mong muốn của đúng phân đoạn PQ dạng sợi kép không có đầu thừa (đầu tù) sẽ là:1
3
4
40

(1 point) (1 ĐIỂM) Cặp mồi nào dưới đây là cặp mồi PCR đúng để nhân đoạn gen có trình tự hai đầu như sau:


5’-GCGTTGACGGTATCAAAACGTTAT… …TTTACCTGGTGGGCTGTTCTAATC-3’


5’-GCGTTGACGGTATCA-3’ and/và 5’-TGGGCTGTTCTAATC-3’
5’-CGCAACTGCCATAGT-3’ and/và 5’-TGGGCTGTTCTAATC-3’
5’-GCGTTGACGGTATCA-3’ and/và 5’-GATTAGAACAGCCCA-3’
5’-TGATACCGTCAACGC-3’ and/và 5’-GATTAGAACAGCCCA-3’
(1 point)
(1 ĐIỂM) Nếu bổ sung riêng rẽ nồng độ phân tử bằng nhau của urê, êthyl urê và dimêthyl urê vào dịch huyền phù tế bào hồng cầu (RBC). Mối quan hệ về tốcc độ khuếch tán tương đối của mỗi loại phân tử sau vào dịch tế bào RBC sẽ là:


1 > 2 > 3
1 > 2 = 3
3 > 2 > 1
3 = 2 > 1
(1 point)
(1 ĐIỂM) Một vùng ADN sợi kép được vẽ ở hình dưới; các gạch nối ngang là các đoạn trình tự có chiều dài không xác định:
Xảy ra đảo đoạn với đoạn ADN nằm trong khung vuông. Hinh nào dưới đây vẽ đúng về đoạn ADN sau khi xảy ra đảo đoạn?


(1 point)
(1 ĐIỂM) Một bệnh di truyền hiếm gặp có triệu chứng suy giảm miễn dịch, chậm lớn, chậm trưởng thành và có đầu nhỏ. Giả sử em tách chiết được ADN từ một bệnh nhân có các triệu chứng nêu trên và tìm thấy các mạch ADN dài đầy đủ và các đoạn rất ngắn hầu như luôn có tổng khối lượng tương đương. Bệnh nhân này có nhiều khả năng là do sai hỏng về loại enzym nào dưới đây?

DNA ligase ADN ligaza
Topoisomerase Topoisomeraza
DNA polymerase ADN polymeraza
Helicase Helicaza
(1 point)
(1 ĐIỂM) Một nhà khoa học nhận định rằng một loài lên men lactic đồng hình sinh trưởng trong môi trường kị khí có
 
Gửi ý kiến