MENU

Đề thi HSGQG vòng 2 năm 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:07' 13-08-2009
Dung lượng: 351.0 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Bộ giáo dục và đào tạo
Kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia

---------------
Dự thi olympic quốc tế năm 2009

Môn thi: Sinh học

Đề thi chính thức
Ngày thi thứ hai (19/4/2009)


Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Đề thi gồm có 13 trang

Tế bào học (4 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)
Trình bày vai trò của các loại tế bào T độc, tế bào lympho B và T, tế bào T hỗ trợ trong đáp ứng miễn dịch thể dịch và miễn dịch qua trung gian tế bào ở người.
Câu 2. (1,5 điểm)
Dưới đây là hình vẽ một tinh trùng.
a) Hãy điền các chú thích cần thiết tương ứng với các số trên hình và ghi vào bài làm.
b) Tinh trùng là một tế bào đặc biệt với các bào quan ở trạng thái đặc biệt. Hãy liệt kê các bào quan đó, nêu trạng thái và chức năng đặc biệt của chúng.
Câu 3. (1,5 điểm) Chọn một phương án (A hoặc B, C, D, E) đối với mỗi câu trắc nghiệm và ghi vào bài làm, ví dụ: 1-A, 2-B, v.v...
ở tế bào sinh vật nhân thật, quá trình phiên mã không thể bắt đầu cho đến khi
hai mạch ADN đã tách khỏi nhau hoàn toàn và bộc lộ promoter.
một số yếu tố phiên mã đã liên kết vào promoter.
mũ đầu 5’ đã được cắt bỏ khỏi mARN.
các intron trên ADN đã được cắt bỏ khỏi mạch khuôn.
các enzym ADN nucleaza đã cô lập đơn vị phiên mã.
Trong một tế bào, lượng prôtêin được tổng hợp dựa trên một phân tử mạch khuôn mARN phụ thuộc một phần vào
mức độ mêtyl hóa ADN.
sự có mặt hay không của các yếu tố điều hòa phiên mã.
tốc độ biến tính (phân giải) của mARN.
số lượng intron có trong phân tử mARN tương ứng.
các loại ribôxôm có trong tế bào chất.
Hệ miễn dịch của động vật có xương sống có thể tạo ra hàng triệu loại kháng thể (có bản chất prôtêin) khác nhau, mặc dù hệ gen của chúng chỉ có khoảng vài chục ngàn gen. Đó là do
hệ gen có khả năng hình thành gen mới trong quá trình sinh trưởng, phát triển.
sự phối hợp các phương pháp điều hòa hoạt động của các gen.
sự thay đổi thành phần và trình tự các intron trong các gen mã hóa globulin miễn dịch.
tái tổ hợp ADN xảy ra tại các locut gen hệ miễn dịch trong quá trình biệt hóa các tế bào thuộc hệ miễn dịch.
sự cắt nối khác nhau của các intron.
Các gen tiền khối u (proto-oncogen) có thể chuyển thành gen gây khối u dẫn đến phát sinh ung thư. Nguyên nhân nào sau đây là phù hợp nhất để giải thích khả năng xuất hiện của những “trái bom tiềm ẩn” này trong cơ thể người và động vật ?
Các gen tiền khối u có nguồn gốc từ virut.
Các gen tiền khối u thường là các gen “dư thừa” trong hệ gen.
Các gen tiền khối u là các dạng đột biến của các gen bình thường.
Các tế bào tạo ra các gen tiền khối u khi tuổi cơ thể ngày
 
Gửi ý kiến