MENU

Đề thi HSGQD 2009 (2)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:09' 13-08-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
[IBO2009 - Nhật Bản] PTN. SINH LÝ TẾ BÀO (90 phút)
Bài 1 (62 điểm)
Nghiên cứu chu kì tế bào
Giới thiệu
Ở nhiều sinh vật đơn bào, sự nhân đôi vật chất di truyền và phân li được kiểm soát chặt chẽ khi tế bào sinh trưởng. Trong điều kiện môi trường không thuận lợi hoặc bị stress thì sự trao đổi vật chất di truyền thường diễn ra qua tiếp hợp (giao phối) giữa các loại tế bào thuộc kiểu giao phối (giới tính) khác nhau. Hiện tượng là thiết với sự sống của những sinh vậtnày và được kiểm soát bởi các yếu tố nội bào và ngoại bào. Đến nay, chúng ta đã nỗ lực tìm hiểu các cơ chế này bằng cách nghiên cứu các thể đột biến ở một số loài mô hình. Chẳng hạn, các nghiên cứu ở nấm men Schizosaccharomyces pombe đã cung cấp nhiều thông tin vô giá. Các tế bào S. pombe kiểu dại phân chia bằng cách kéo dài tế bào, rồi sau đó phân bào kiểu đối xứng. Trong điều kiện bị stress hay nghèo dinh dưỡng, các tế bào dừng sinh trưởng ở một giai đoạn thích hợp của chu kì tế bào và tế bào tiếp hợp với nhau rồi hình thành các bào tử để vượt qua điều kiện stress.

Bài thi dưới đây liên quan đến sự phân bào ở S. pombe

Vật liệu và trang thiết bị thí nghiệm Số lượng
1. Môi trường nuôi cấy cố định chứa dòng tế bào kiểu dại; a 1
2. Môi trường nuôi cấy cố định chứa dòng tế bào kiểu dại ; b 1
3. Môi trường nuôi cấy cố định chứa dòng tế bào kiểu dại ; c 1
4. Môi trường nuôi cấy cố định chứa dòng tế bào kiểu dại ; d 1
5. Giá ống nghiệm 1
6. Kính hiển vi 1
7. Buồng đếm tế bào sử dụng một lần 1
8. Máy đếm   1
9. Ống nghiệm 1,5 ml 3
10.Hộp lam kính 1
11. Hộp lamen 1
12. Pipetman loại P-20 (2-20μL) 1
13. Hộp đầu tip pipet 1
14. Dòng tế bào kiểu dại nuôi ở 250C đã được cố định; W25 1
15. Dòng tế bào kiểu dại nuôi ở 360C đã được cố định ; W36 1
16. Dòng tế bào đột biến cdc 25 nuôi ở 250C đã được cố định; M25 1
17. Dòng tế bào đột biến cdc nuôi ở nhiệt độ 360C đã được cố định; W36 1
18. Ảnh các tế bào đã được nhuộm với thuốc nhuộm Calcoflour và DAPI 1

Phần A
Đường cong sinh trưởng dưới đây là của tế bào nấm men S. pombe kiểu dại đơn bội (n=1) nuôi cấy ở nhiệt độ 25oC. Mẫu tế bào được lấy ở các thời điểm đánh dấu bằng mũi tên trên đồ thị. Các mẫu tế bào a, b, c và d để trên bàn tương ứng với các mẫu được lấy ở các thời điểm tương ứng là I, II, III hoặc IV. Hãy quan sát các mẫu tế bào dưới kính hiển vi và trả lời các câu hỏi dưới đây. Hãy khuấy ống nghiệm trước khi quan sát.
Câu 1.A.1. (5 điểm) So sánh các tế bào trong mẫu a với các tế bào trong mẫu b và trả lời.
1) Mẫu nào có các tế bào tròn hơn?
2) Mẫu nào có tỉ lệ các tế bào đang phân chia tế bào chất nhiều hơn? Phân chia tế bào chất được xác định là một phần của chu kỳ tế bào kể từ khi tế bào bắt đầu hình thành vách ngăn cho tới khi các tế bào con phân ly.

Câu 1.A.2. (6 điểm) Đếm số tế bào trong 1 ml môi trường nuôi cấy ở mẫu a bằng buồng đếm mô tả như hình vẽ dưới. Các tế bào con chưa tách nhau được tính như một tế bào. Hãy điền câu trả lời vào phiếu trả lời. Mỗi sinh viên được phát một buồng đếm nhưng mỗi buồng đếm lại có hai ngăn. Các em có thể đồng thời đếm ở cả hai ngăn. Viết cách tính số tế bào.

Câu 1.A.3. (5 điểm) Tính tỉ lệ % tế bào đang ở giai đoạn Phân chia tế bào chất ở mẫu a. Các em phải đếm tổng số trên 100 tế bào quan sát được ở các hiển vi trường khác nhau được chọn ngẫu nhiên. Các em phải viết Tỉ lệ % các tế bào đang ở giai đoạn phân chia tế bào chất và Tổng số tế bào mà mình đếm được
 
Gửi ý kiến