MENU

Đề thi HSG trường 2008 - 2009 Sinh 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:12' 05-03-2009
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 1 KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG
NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN THI : SINH HỌC 10
(Thời gian làm bài 150 phút)

Câu 1 : (4 điểm)
Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng của ty thể ? Vì sao nói ty thể có nguồn gốc từ vi khuẩn ?
Câu 2 : (6 điểm)
Trình bày cấu trúc đơn phân của axit nuclêic và prôtêin ?
Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin và axit nuclêic được quyết đinh bởi yếu tố nào ?
Những đặc điểm nào của ADN giúp chúng thực hiện tốt chức năng di truyền ?
Câu 3 : (4 điểm)
Màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào ? Vai trò của mỗi thành phần ? Bằng cách nào có thể nhận biết được màng có cấu trúc khảm lỏng ?
Câu 4 : (2 điểm)
Có hai ống nghiệm giống nhau : một đựng saccarôzơ, một đựng glucôzơ. Trình bày thí nghiệm để xác định ống nghiệm có chứa glucôzơ ?
Câu 5 : (4 điểm)
Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một loài nguyên phân một số đợt bằng nhau. Tất cả các tế bào con được tạo thành đều chuyển sang vùng chín giảm phân bình thường tạo ra 1280 giao tử. Trong quá trình đó, đã có 14592 nhiễm sắc thể bị tiêu biến cùng với các thể định hướng. Tỷ lệ trứng được thụ tinh chiếm 6,25% trên tổng sổ trứng được tạo thành.
Xác định :
a. Số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng đã tạo ra số giao tử nói trên ?
b. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài ?
c. Sau đó, chỉ có ¼ số hợp tử trên tiếp tục nguyên phân. Chia thành hai nhóm bằng nhau.
Nhóm hợp tử I có số lần nguyên phân gấp đôi số lần nguyên phân của nhóm hợp tử II. Trong mỗi nhóm, số lần nguyên phân mỗi hợp tử bằng nhau.Tổng nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho các hợp tử thực hiện nguyên phân là 1368. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử ?
d. Số nhiễm sắc thể giới tính bị hao phí trong quá trình thụ tinh nói trên ?

Hết TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 1 KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG
NĂM HỌC 2008 - 2009
HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC 10
(Thời gian làm bài 150 phút)

Câu
Nội dung
Điểm

1
Đặc điểm cấu trúc và chức năng của ty thể :- Đặc điểm cấu trúc :
+ Hình thái : hình cầu, thể sợi ngắn, hình que. Hình dạng và kích thước của ty thể thay đổi theo điều kiện của môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào.
+ Ty thể có chứa nhiều prôtêin và lipit; ngoài ra còn có chứa nhiều axit nuclêic (ADN dạng vòng, ARN) và ribôxôm.
+ Cấu trúc hiển vi : ty thể có cấu trúc màng kép, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ty thể tạo ra các nếp gấp nhỏ gọi là các mào. Trên mào có chứa nhiều loại enzim hô hấp.
+ Số lượng ty thể thay đổi theo từng loại tế bào, có tế bào có thể có tới hàng nghìn ty thể.
- Chức năng ty thể :
+ Ty thể là trung tâm năng lượng của tế bào, ty thể phân giải chất hữu cơ cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng ATP.
+ Ty thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò trong quá trình chuyển hoá vật chất. 
Gửi ý kiến