MENU

Đề thi HSG QG V2 2006

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:25' 17-12-2008
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12
Năm học 2006 - 2007


Môn thi: sinh học
Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/11/2006
(Đề thi này có 2 trang)

Câu I. ở một giống ngô, người ta thấy có một hợp tử chứa 8 cặp nhiễm sắc thể bình thường, 2 cặp còn lại chỉ có một chiếc. Hợp tử đó phát triển thành cây ngô không bình thường.
1) Trong di truyền học, cây ngô đó được gọi là gì? Dự đoán đặc điểm hình thái, sinh lý của nó.
2) Những hợp tử mang đột biến trên có thể đã được hình thành như thế nào?
3) Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng ở cây ngô đột biến thể 3 nhiễm kép và thể tam bội.
Câu II. Khi nghiên cứu tiêu bản nhiễm sắc thể của một loài thực vật có 2n = 20, người ta thấy có 2 tế bào bất bình thường: 1 tế bào chứa 18 nhiễm sắc thể và 1 tế bào chứa 24 nhiễm sắc thể. Cả 2 tế bào trên đều có hàm lượng ADN không đổi so với tế bào bình thường.
1) Hãy giải thích nguyên nhân gây nên sự khác thường trên.
2) Bằng cách nào để có thể kiểm nghiệm những điều giải thích đó?
Câu III. Xét 3 cặp gen dị hợp tử ở một cơ thể động vật bậc cao. Khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với tỷ lệ như sau:
20% ABXD ; 20% ABXd ; 20% abXD ; 20%abXd
5%AbXD ; 5%AbXd ; 5%aBXD ; 5%aBXd
Biện luận để xác định kiểu gen của cá thể đó và viết bản đồ gen của nó.
Câu IV. Một thí nghiệm ở hoa Liên hình: Trong điều kiện 350C cho lai 2 cây hoa trắng với nhau thu được 50 hạt. Đem gieo các hạt này trong môi trường 200C thì mọc lên 25 cây hoa đỏ, 25 cây hoa trắng. Cho những cây này giao phấn thu được 2000 hạt. Khi đem số hạt đó gieo trong điều kiện 200C thu được 875 cây hoa đỏ, 1125 cây hoa trắng.
Hãy giải thích kết quả trên.
( Biết rằng màu hoa do 1 cặp gen quy định, tính trạng hoa đỏ là trội so với hoa trắng)
Câu V. Lai hai thứ ngô thuần chủng, một thứ cao 140cm , một thứ cao 100cm. ở F1 thu được đồng loạt cây có chiều cao 120cm. ở F2 có xấp xỉ 6% cây cao 140cm và xấp xỉ 6% cây cao 100cm. Giả thiết gen trội làm tăng chiều cao của cây.
1) Hãy xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng kích thước của cây ngô.
2) Xác định tỷ lệ từng loại kiểu hình ở F2.
Câu VI. Một đoạn trên mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:


1) Hãy cho biết trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen trên. Viết bộ ba đối mã của các tARN tương ứng.
2) Xác đ
 
Gửi ý kiến