MENU

Đáp án Thi HSGT BT THPT 2008 -2009 Nghệ An

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:11' 21-12-2008
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Sở GD&ĐT Nghệ An
Kì thi chọn học viên giỏi tỉnh lớp 12
Năm học 2008-2009


Hướng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức
Môn: Sinh 12 bổ túc THPT

Câu, Ý
Nội dung
Điểm

Câu 1. (2 điểm)

a.
- Kì đầu:
+ NST kép bắt đầu co xoắn.
+ Tế bào mang bộ NST 2n kép.
+ Có hiện tượng tiếp hợp và trao đổi đoạn giữa các cromatit của cặp NST kép tương đồng.
- Kì giữa:
+ NST kép đóng xoắn cực đại
+ Từng cặp NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo trên thoi vô sắc.

0,25
0,5
0,5

0,25
0,5

b.
Sự giảm nhiễm diễn ra ở lần phân bào I vì: kết thúc lần phân bào I, vì bộ NST 2n đã giảm xuống còn n (kép).
0,5

Câu 2. (3,5 điểm)


a.
Vẽ sơ đồ cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn E.coli.1


Chức năng của các thành phần:
- Nhóm gen cấu trúc liên quan về chức năng nằm kề nhau. Mã hóa các enzim phân hủy lactôzơ.
- Vùng vận hành (O): nằm trước gen cấu trúc là vị trí tương tác với chất ức chế (protein ức chế).
- Vùng khởi động (P): nằm trước vùng vận hành, đó là vị trí tương tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.

0,5
0,5

0,5

b.
Gen điều hoà mã hóa protein ức chế (chất ức chế), chất này liên kết với vùng vận hành O để dừng quá trình phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
1

Câu 3. (2 điểm)

a.
Trình tự nucleotit trong mạch bổ sung của gen là:…ATA XXX GTA XAT TTA XXG…
( Trình tự nucleotit của mạch gốc là: …TAT GGG XAT GTA AAT GGX…
Trình tự nucleotit của mạch mARN: …AUA XXX GUA XAU UUA XXG…

0,5
0,5

b.
Số bộ ba mã sao có trong mARN: 6
0,5

c.
 Các cụm đối mã tương ứng với mỗi bộ ba mã sao trên mARN:
UAU; GGG; XAU; GUA; AAU; GGX.
0,5

Câu 4. (3,5 điểm)


Pt/c: AABB x aabb
F1: AaBb
F1xF1: AaBb x AaBb

1


Tỉ lệ mỗi loại kiểu hình F2: A-B-= 3/4 x 3/4 = 9/16.
aaB-= 1/4 x 3/4 = 3/16
Tỉ lệ mỗi loại kiểu gen F2: Aabb= 2/4 x 1/4 = 2/16.
AaBb= 2/4x2/4=4/16.
(Nếu HS chỉ ghi kết quả mà không ghi dưới dạng tích các tỉ lệ thì chỉ cho một nửa số điểm)
1
0,5
0,5
0,5

Câu 5. (3 điểm)


- Số lượng nucleotit mỗi loại của gen bình thường:
N= (2x5100):3,4 = 3000 nu.
Số liên kết hidro: 2A+3G=3600 (1)
Số nu của gen: 2A+2G=3000 (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra: A=T=900 nu, G=X= 600 nu

0,5

0,5


- Đột biến thay thế một cặp nu làm thay đổi số liên kết hidro có 2 trường hợp:
TH1: thay thế cặp A-T bằng cặp G-X( số lượng nu mỗi loại của gen đột biến:
A=T=900-1=889 nu, G=X= 600+1=601 nu
1TH2: thay thế cặp G-X bằng cặp A-T( số lượng nu mỗi loại của gen đột biến:
A=T=900+1=901 nu, G=X= 600-1=599 nu

1

Câu 6. (3 điểm)


Pt/c, F1 toàn bầu dục đỏ ( bầu dục trội hoàn toàn so với tròn, đỏ trội hoàn toàn so với vàng.
Qui ước gen: A: bầu dục, a: tròn; B: đỏ, b: vàng.

1


Do các gen liên kết hoàn toàn ( kiểu gen của Pt/c: bầu dục
 
Gửi ý kiến