MENU

Đáp án đề thi vào Phan Bội Châu 2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:36' 17-12-2008
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghệ An

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10
trường THPT chuyên phan bội châuNăm học 2007-2008

hướng dẫn chấm và biểu điểm Đề chính thức
Môn: Sinh học

(Hướng dẫn và biểu điểm chấm này gồm có 03 trang)
Câu

Nội dung
điểm

Câu 1
(2,5 điểm)
1
Khái niệm biến dị tổ hợp:
Biến dị tổ hợp là những kiểu hình khác bố mẹ do sự tổ hợp lại các tính trạng đã có ở bố mẹ theo những cách khác nhau.
0.5


2
Cơ chế làm phát sinh biến dị tổ hợp:
- Sự phân ly độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.

0.5- Sự tổ hợp tự do của các giao tử trong quá trình thụ tinh.
0.5


3
Giải thích:
- Sự phân ly độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều loại giao tử có tổ hợp các nhân tố di truyền khác nhau.

0.5- Sự tổ hợp tự do của các loại giao tử khác nhau đã tạo ra rất nhiều kiểu hợp tử phát triển thành nhiều kiểu hình, làm phát sinh biến dị tổ hợp.
0.5

Câu 2
(4,0 điểm)
1
Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong cấu trúc của ADN:
Trong ADN các nuclêôtit đối diện giữa hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T, còn G liên kết với X.
0.5


2
Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
- Số nuclêôtit loại A = T; G = X.

0.25A + G = T + X
0.25- Biết số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit của một mạch thì suy ra được mạch kia.
0.50.5- Tự nhân đôi của ADN: tạo ra các phân tử ADN mới giống hệt ADN ban đầu, nhờ đó thông tin di truyền chứa trong ADN được duy trì ổn định đồng thời được truyền đạt qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể.
0.5- Tổng hợp ARN: phân tử ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu của một mạch đơn của gen của ADN theo nguyên tắc bổ sung. Vì thế thông tin di truyền chứa trong ADN được sao chép lại trong phân tử mARN.
0.5- Tổng hợp prôtêin: phân tử mARN đến ribôxôm trực tiếp điều khiển quá trình tổng hợp prôtêin. Vì thế phân tử prôtêin có sô lượng thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin theo đúng thông tin ở trong ADN.
0.5- Prôtêin trực tiếp tham gia vào các cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào và từ đó biểu hiện thành tính trạng.
0.5

Câu 3
(1,0) điểm)

Xác định kiểu gen của tế bào mẹ phôi nhũ:
- Cây có kiểu gen AA sinh ra một loại giao tử đực mang gen A.

0
 
Gửi ý kiến