MENU

Đáp án đề thi HSG QG V2 2006

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:26' 17-12-2008
Dung lượng: 124.0 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12
Năm học 2006 - 2007


đáp án và biểu điểm chấm đề chính thức
Môn: Sinh học
Ngày thi: 07/11/2006
----------------------------------------------

Câu I
(1,5 điểm)
Điểm

1
- Gọi là thể một nhiệm kép
0.25


- Đặc điểm: Không cân đối, biểu hiện sức sống kém, sinh trưởng chậm...
0.25

2
Cơ chế hình thành:
- Do trong giảm phân tạo ra giao tử đực hoặc giao tử cái có 2 cặp nhiễm sắc thể không phân ly phát sinh giao tử (n+1+1) và giao tử (n-1-1). Trong quá trình thụ tinh giao tử (n-1-1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo hợp tử (2n-1-1).0.5


- Do trong giảm phân tạo giao tử đực và giao tử cái đều bị rối loạn nhưng thuộc 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau cho các giao tử (n-1) và các giao tử này kết hợp với nhau tạo thành hợp tử (2n-1-1)
0.25

3
Số lượng nhiễm sắc thể ở thể 3 nhiễm kép = 2n+1+1=22; ở thể tam bội (3n)= 30.
0.25

Câu II
(1,5 điểm)


1
Giải thích:
- Tế bào có 18 nhiễm sắc thể: do hàm lượng AND không đổi so với bình thường, trong khi đó số lượng nhiễm thể giảm đi 2 nên có khả năng hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng dính với nhau thành một cặp và hoạt động bình thường.0.25


- Loại biến đổi này gọi là chuyển đoạn Rôbơtxơn mà bản chất là sự dung hợp hai cặp nhiễm sắc thể không tuơng đồng với nhau thành 1 nhiễm sắc thể.
0.25


- Tế bào có 24 nhiễm sắc thể: Hàm lượng AND không đổi so với bình thường trong đó số lượng nhiễm sắc thể tăng thêm 4, là do 4 nhiễm sắc thể thuộc 2 cặp đều phân cắt làm đôi, mõi nửa có một phần như tâm động và trở thành nhiễm sắc thể độc lập.

0.25


- Do chuyển đoạn Robơtxơn mà bản chất là sự phân cắt nhiễm sắc thể.
0.25

2
Kiểm nghiệm:
- So sánh hai tiêu bản trên với tiêu bản tế bào bình thường xác định được số lượng nhiễm sắc thể thay đổi (tăng, giảm).


0.25


- Qua quan sát tiêu bản ta thấy số cánh nhiễm sắc thể không đổi.
0.25

Câu III
(2 điểm)Biện luận:
- Dựa vào tỷ lệ các loại giao tử ta biết: Các cặp gen đã cho không phân ly độc lập mà ít nhất phải có 2 cặp gen liên kết với nhau.


0.25


- Xét quan hệ cặp Aa và cặp Bb thấy:
Giao tử AB = ab = 20% + 20% ( tỷ lệ cao ( giao tử liên kết.
Giao tử Ab = aB = 5% + 5% ( tỷ lệ thấp ( giao tử hoán vị
Vậy hai cặp gen trên liên kết không hoàn toàn, dị hợp đều.
0.5


- Tần số hoán vị gen =
0.25


- Xét cặp Bb và Dd ta có:
BXD = BXd = bXD = bXd = 20% + 5%
 
Gửi ý kiến