MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > ẢNH ĐẸP >

TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ

TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ


 

     Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:

      - Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.

      Dặn xong, lên võng đi.

      Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:

      - Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.

      Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:

      - Bao giờ Quỳnh chết?

      Quỳnh thưa:

      - Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?

      Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.

      Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.

      Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:

      "Trạng chết chúa cũng băng hà

      Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 17:42 16/12/2008
Số lượt xem: 866
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến