MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > ẢNH ĐẸP >

TRẢ ƠN BÀ CHÚA LIỄU

TRẢ ƠN BÀ CHÚA LIỄU


 

Gặp khoa thi, Quỳnh ra ứng thí. Đường đi qua đền Sòng, Quỳnh vào yết Chúa Liễu, xin Chúa phù hộ cho, đỗ thì xin trả lễ. Quỳnh ra thi, quả nhiên đỗ thật. Vinh quy về, Quỳnh mua một con bò mẹ, một con bò con đem đến lễ. Quỳnh quỳ xuống lạy, rồi dắt con bò mẹ đến buộc vào tay ngài mà khấn rằng:

      - Chúa có lòng thương phù hộ cho Quỳnh được đỗ, nay gọi là có một con bò để trả lễ. Xin Chúa nhận cho. Chúa là chị, xin lễ con lớn, còn con nhỏ, em xin đem về khao dân

      Nói rồi, dắt bò con về. Con bò mẹ thấy dắt mất con đi, lồng lên chạy theo, làm ngai Chúa đổ lổng chổng, lộng gãy cả. Quỳnh cười nói:

      - Chị thương em nghèo, trả không lấy, thì em xin đem về vậy.

      Nói rồi dắt cả hai mẹ con bò về.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 17:26 16/12/2008
Số lượt xem: 442
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến