MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > ẢNH ĐẸP >

Trả Nợ Anh Lái Đò

Trả Nợ Anh Lái Đò


 

Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, không trả được.

      Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:

      - Ừ đợi đấy, mai ta trả.

      Rồi mua tre nứa, lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong đề một câu:

      "Đ.... Mẹ thằng nào bảo thằng nào!"

     - Và phao ầm lên rằng đó là lần yết thơ của Trạng.

      Thấy nói thơ Trạng, thiên hạ nô nức kéo nhau đi xem. Đi đò ra đến nơi, thấy độc một câu như thế, chán quá lại đi đò về. Người khác gặp hỏi thì cáu, chỉ trả lời:

      - Ra mà xem!

      Thế là thiên hạ càng thấy lạ, càng xô nhau ra xem.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 17:34 16/12/2008
Số lượt xem: 416
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến