MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Tin công nghệ từ baomoi.com
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:27 15/05/2009
Số lượt xem: 3227
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Thầy muốn lấy tin gì từ báo mới hay lấy tất cả
Avatar

Thày Đường à nó rất gọn và đẹp

Avatar

Tin về giáo dục :

 <script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container';
epi_width = '180';
epi_height = '300';
epi_border = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=59&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

Avatar

Tin về KHCN

<script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container';
epi_width = '180';
epi_height = '300';
epi_border = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=53&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

 

Avatar

Tin thể thao

 <script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container';
epi_width = '180';
epi_height = '300';
epi_border = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=55&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

Avatar
Tôi muốn lấy tất cả.
Avatar

Giải trí

<script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container';
epi_width = '180';
epi_height = '300';
epi_border = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=52&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

Avatar

Tất cả

 <script type="text/javascript">
epi_id = 'epi-widget-container';
epi_width = '180';
epi_height = '300';
epi_border = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

Avatar
Cảm ơn thày thật nhiều.
Avatar
Trang của thầy Hưng bị lỗi hiển thị rồi. Thầy hãy vào menu Quản trị/Thiết lập khác và chọn lại chế độ hiển thị
 
Gửi ý kiến