MENU

Gốc > Bài viết > Lãng mạn cùng khoa học >

Thơ tình sinh học 2

Thơ tinhd dân chuyên sinh

  Em vẫn giữu cho mình 1 bông hồng đâ bội

  Thường biến cuộc đời có đổi đây em

 Em cuồng quay trong crep, canvin

Luyện tập

 

 

 

 

 

 

 

 

phmvanduong  - Onthi.com


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:39 18/04/2009
Số lượt xem: 557
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến