MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Test 1

01

Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.
a. Hình A
b. Hình B
c. Hình C
d. Hình D
e. Hình E
02
Ở vòng tròn phía dưới là một chuỗi các con số, hãy tìm số thích hợp ở vòng tròn chứa dấu hỏi?
(In the cirle below is a series of numbers. Can you work out what numbers should go in place of the question mark?)
a. 2
b. 3
c. 7
d. 9
03 Số tiếp theo dãy: 21, 20, 18, 15, 11
a. 9
b. 8
c. 7
d. 6
04 Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?
a. 45
b. 55
c. 50
d. 65
05 Khái niệm nào cặp với các khái niệm sau : Cá ,chim,nước không khí, sao
a. Mặt trời
b. Vũ trụ
c. Thiên văn
d. gió
e. Mây
06 Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải có bào nhiêu người?
a. 8
b. 10
c. 12
d. Tất cả đều sai
07

Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?
a. Hình A
b. Hình B
c. Hình C
d. Hình D
08

Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình trên.
a. Hình E
b. Hình D
c. Hình C
d. Hình B
e. Hình A
09

Tìm hình logic thay cho hình có dấu (?)
a. Hình A
b. Hình B
c. Hình C
d. Hình D
e. Hình E
10 Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
a. 36
b. 41
c. 49
d. 62
11 Con nào khác nhất trong các loài vật sau:
a. Chó
b. Dê
c. Gấu
d. Heo
12 Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?
a. 13
b. 11
c. 10
d. 7
13 LIVE với EVIL giống như 5232 với:
a. 2325
b. 2523
c. 3225
d. 5223
e. 3252
14


Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại?

1 2 3 4
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
15

Tìm hình logic
1 2 3 4
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
16 Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A
a. Bóng A
b. Bóng B
c. Bóng C
d. Bóng D
17
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
18
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
19
Tìm hình logic thay cho hình có dấu chầm hỏi (?)
a. Hình A
b. Hình B
c. Hình C
d. Hình D
20

Hệ thống bánh răng được thiết lập và nối với nhau bởi dây cu-roa như hình hình vẽ trên, khi quay 1 bánh răng theo chiều kim đồng hồ thì hệ thống trên có hoạt động được không (cả bốn bánh răng cùng quay)?
a. Có
b. Không
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 09:41 30/03/2009
Số lượt xem: 2138
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

1.D

2...............................................................                                                                                                                                                                

Avatar

Câu 1 Chọn D.Cứ 2 hình xen kẽ nhau đặt chồng lên nhau cho ta 1 hình hoàn chỉnh

Câu 2: Chọn C. Tích của 2 số liền trước bằng số tiếp theo

Câu 3 Chọn D. Dãy số giảm dần. Số trừ lần lượt là các số liên tiêp1,2,3,4

Câu 4:Chọn A. Dãy số tăng dần. Số đứng sau hơn số đứng trước lần lượt là 6,7,8,9,10

Câu 5: Em ko biết

Câu6: Cần 10 người.Chọn B

Do 2 người đánh 2 trang trong 5 phút...>20 người đánh 20 trang trong vòng 5phút. Mà thời gian nhưng 5*2=10 phút...>Số người chỉ cần 1/2 là 10 người

Câu7:Chọn A

Chồng 2 hình đầu tiên, bỏ những phần giống nhau ta được hình thứ 3

Câu 8: ChọnE

Theo chiều từ phải sang trái. Dịch hình chữ nhật chồng lên hình tiếp theo bên trái nó

Câu 9:Câu C.Giải thích giống câu 7

Câu 10: Chọn B. Số đứng sau hơn số đứng trước theo thứ tự 4,8,12,16

Câu11:Theo em là Ccon Gấu(Ko chắc lắm)

Câu12: C. Chắc số thứ tự chẵn lần lượt là  13,14,15....>Các số thứ tự lẻ là 8,9,10

Câu13: A. Cái này khỏi giải thích

Câu14: Chọn D.Tô đỏ vòng trong cùng..>vòng thứ 4..nên vòng thứ 2...>vòng thứ 5. Cộng 3

Câu15:Câu C. Quay theo chiều kim đồng hồ

Câu 16: Chọn B.

Bóng đèn A sáng ko = bóng đèn B.Bóng đèn D sáng = bón đèn C Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C...>B sáng hơn A,C,D

Thứ tự là: A<C=D<B

Câu 17. Chọn B(giống mấy câu trên)

Câu 18: B nốt

Câu 19:B luôn. Sao nhiều B nhỉ? Mũi tên giữ nguyên, 2 quả tròn quay theo chiều kim đồng hồ, mỗi lần quay là 90 độ. Còn cái chải tóc là lấy đối xứng lần lượt

Câu 20: Đoán mò,Là ko. Theo em nó  đứt ở Bánh xe trên cùng bên phải

Xong,thầy đưa đáp án lên đê.Em giải đúng ko nhở?

 

 
Gửi ý kiến