MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > DI TRUYỀN HỌC >

Tại sao các enzim tiêu hoá không làm tiêu tan chính các tổ chức tuyến đã sản xuất ra chúng ?

* Các enzim tiêu hoá không làm tiêu tan chính các tổ chức tuyến sản xuất ra chúng vì :

- Toàn bộ ống tiêu hoá tự tiết chất nhầy (có màng nhầy) giúp chống lại sự tấn công của enzim.

- Các enzim sau khi được tế bào tuyến tạo ra sẽ được chứa trong những bào quan riêng (bộ gôngi), không chảy lan tràn trong tế bào chất của tế bào tuyến.

- Nhiều enzim tiêu hoá được tổng hợp ở dạng tiền enzim (pepsinogen, trypsinogen, ...) bất hoạt → khi cần tác động nó sẽ được hoạt hoá bằng cách bị phân giải thành mộtenzim hoạt động (pepsin, trypsin, ...).

Trên đây là các cơ sở để bảo vệ cơ thể, cơ quan trước tác động của các enzim.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:06 13/03/2009
Số lượt xem: 672
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến