MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > DI TRUYỀN HỌC >

So sánh nguyên phân và giảm phân

Giống nhau

- Sao chép DNA trước khi vào phân bào

- Đều phân thành 4 kỳ

- Sự phân đều mỗi loại NST về các tế bào con

- Màng nhân và nhân con biến mt cho đến gần cuối

- Hình thành thoi vô sắc

Khác nhau

So sánh các đặc tính chủ yếu của nguyên phân và giảm phân

Nguyên phân (Mitose)

Giảm phân (Meiose)

. Xảy ra ở tế bào soma

2. Một lần phân bào: 2 tế bào con

3. Số NST giữ nguyên: 1 tế bào 2n

2 tế bào 2n

4. Một lần sao chép DNA , một lần chia

5.   Thường   các   NST   tương   đồng không bắt cặp

6. Thường không có trao đổi chéo

7. Tâm động chia ở kỳ sau

8. Duy trì sự giống nhau: tế bào con có  kiểu  gen  giống  kiểu  gen  tế  bào mẹ

9. Tế bào chia nguyên phân có thể là lưỡng bội (2n) hay đơn bội (n)

1. Xảy ra ở tế bào sinh dục

2. Hai lần phân chia tạo 4 tế bào con

3.  Số  NST  giảm  đi  một  nữa:  1  tế bào 2n   ->   4 tế bào n

4.  Một  lần  sao  chép  DNA  ,  2  lần chia

5.  Các  NST  tương  đồng  bắt  cặp  ở kỳ trước I

6.  nhất  1  trao  đổi  chéo  cho  1  cặp tương đồng

7. Tâm động không chia ở kỳ sau I mà chia ở kỳ sau II

8.  Tạo  sự  đa  dạng  trong  các  sản phẩm của giảm phân

9. Giảm phân luôn luôn xảy ra ở tế bào   lưỡng   bội   (2n)   hoặc   đa   bội (>2n)

Sự khác nhau thể hiện ở nhiều chi tiết. Đáng lưu ý là trong kỳ trước I

của giảm phân, các NST tương đồng bắt cặp rồi sau đó đy nhau ra đi về các cực. Nhờ đó mỗi tế bào con trong giảm phân  chỉ nhân 1 NST của cặp tương đồng. Sự kiên này tương đương với việc tâm động giữa 2 chromatid chị em cùng đi với nhau trong nguyên phân và khi tâm động chia thì mỗi tế bào con chỉ nhận 1 chromatid. Cơ chế thực hiện tuy có khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ chia đều một cách đồng bộ các NST về các tế bào con.

 

Sự biến đổi trong quá trình phân bào :

- Hình thành NST khổng lồ: vào kì trước, sau khi DNA tự nhân đôi, hình thành các nhim sắc tử, nhưng sau đó chúng không tách rời nhau.

- Nội nguyên phân: ở tiền kì, màng nhân không tiêu biến, quá trình phân chia sẽ xy ra ở bên trong màng nhân. Kết quả tạo ra nhân mi có bộ NST tăng gấp đôi.

- Hình thành thể đa bội: Sau khi NST tự nhân đôi, màng nhân tiêu biến nhưng thoi vô sắc không xuất hiện, tạo ra những tế bào có số lượng NST tăng gấp bội.

- Tế bào 2 nhân: sau khi phân chia nhân, tế bào chất không phân chia hình thành tế bào mới có hai nhân.

Trong  gim  phân  cũng  xảy  ra  những  biến  đổi:  do  sự  tiếp  hợp  và phân ly không bình thường của các NST, có thể làm phát sinh các giao tử thừa  hoặc  thiếu  NST.   trường  hợp  thoi   sắc  không  xuất  hiện,  sẽ  tạo thành các giao tử không giảm nhiễm.

TOP


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:48 30/05/2009
Số lượt xem: 14762
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quốc Việt)
 
Gửi ý kiến