MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > DI TRUYỀN HỌC >

Ribozym và self- splicing - Hoàn thiện ARN

Ribozym và self- splicing

 

Vào 1981, phát minh về vai trò xúc tác của một số phân tử RNA đã làm đảo lộn quan điểm về chất này.

Các phân tử rRNA của các loài nguyên sinh động vật, lúc đầu được tổng hợp với một số lượng lớn tiền chất, từ số các rRNA này sẽ có mt được tạo ra bằng cách tự cắt nối (self - splicing). Quá trình cắt nối này có thể xảy

ra ở in vitrotrong sự vắng mặt của protein. Điều đó cho thy rằng các trình

tự intron tự nó có hoạt tính xúc tác tương tự enzyme. Phản ứng self-splicing trong đó trình tự intron tự xúc tác quá trình tự cắt rời khỏi phân tử rRNA ở loài Tetrahymena qua 2 bước:

+ phản ứng được bắt đầu khi nucleotide G gắn vào trình tự intron, đồng thời cắt mạch RNA.

+  Đầu  3   của  RNA  mới  vừa  được  tạo  ra  gắn  vào  đầu  bên  kia  của intron hoàn thành phản ứng nối liền

 

 

Trình  tự  intron  dài  400  nucleotide  đã  được  tổng  hợp  trong  ống nghiệm và nó cuộn lại tạo phức hợp bề mặt có hoạt tính tương tự enzyme trong  các  phản  ứng  với  các  RNA  khác.  Mặc   splicing  phần  lớn  không được  thực  hiện  tự  động  như   Tetrahymena  nhưng  hiện  tượng  này  cũng được phát hiện ở những sinh vật khác, cả ở nấm và vi khuẩn.

Các RNA có khả năng tự xúc tác được gọi là ribozyme.  Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu cơ chế và nguồn gốc sự sống.

 

Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 07:14 26/05/2009
Số lượt xem: 976
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến