MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 12 > Lý thuyết CB, NC >

Phương pháp giải bài tập di truyền quần thể

Phương pháp giải bài tập di truyền quần thể

Tác giả: hoaculi

* Cấu trúc quần thể nội phối( tự thụ phấn, giao phối cận huyết ) sau n thế hệ:

- Về mặt tỉ lệ:  Nếu P: 100% Aa thì Fn cho tỉ lệ kiểu gen là:

                      AA : Aa : aa

- Về mặt số lượng: Nếu P: 1 Aa thì Fn cho:

          AA : Aa : aa

* Nếu cấu trúc quần thể có dạng:    x AA : y Aa : z aa ( x+y+z = 1) thì :

   + Tần số alen A: p =

   + Tần số alen a: q =

* Quần thể đạt trạng thái cân bằng khi xảy ra ngẫu phối( giao phối ngẫu nhiên) và cấu trúc quần thể khi ở trạng thái cân bằng là:

                                             :     :       ( p + q = 1)

                                                                                Chúc các bạn làm bài tốt !!


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 21:30 18/12/2008
Số lượt xem: 1063
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến