MENU

CÂU 49. TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM QUANG HỢP ?

1771453 Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng Mặt trời thành năng lượng hóa học dưới dạng các hợp chất hữu cơ. Nói một cách khác, quang hợp là quá trình biến đổi các chất vô cơ đơn giản thành các hợp chất hữu cơ phức tạp có hoạt tính cao trong cơ thể thực vật dưới tác dụng của ánh sáng Mặt Trời và sự tham gia của hệ sắc tố thực vật. ...

Câu 48. Trình bày về kĩ thuật trồng cây không cần đất ?

1771433 Kĩ thuật trồng cây không cần đất gồm hai kĩ thuật chính là : Trồng cây trong nước (thuỷ canh) và trồng cây trong không khí (khí canh) - Trồng cây trong nước: Kĩ thuật trồng cây,trong đó cây không trồng trên đất, mà trồng trong dung dịch dinh dưỡng. Dung dịch dinh dưỡng là một hỗn hợp các nguyên tố khoáng cần thiết đối với từng loại cây trồng được...

Câu 47. Hãy tính lượng phân bón nitơ cho một thu hoạch 15 tấn chất khô/ha

1771427 Biết rằng : Nhu cầu dinh dưỡng của cây này đối với nitơ là 8 gam N cho một kg chất khô và hệ số sử dụng phân bón là 60%, hàm lượng N trong đất sau thu hoạch bằng 0. Trả lời. Lượng phân nitơ cho một thu hoạch định trước 15 tấn/ha sẽ là : (8 . 15 . 1000 . 100)/60 = 200 kg nitơ ...

CÂU 46. Quá trình cố định nitơ khí quyển :

1771400 Vì sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ: Nhóm tự do và nhóm cộng sinh ? Người ta nói: Khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó có đúng không ? Vì sao ? Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ. Người ta đã vận dụng...

Câu 45. Cho các nguyên tố sau : N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu . Hãy chọn các nguyên tố liên quan đến :

1770571 Hàm lượng diệp lục Quá trình quang phân li H2O Sự bền vững của thành tế bào Quá trình cố định nitơ khí quyển Cân bằng nước và ion Trả lời. N, Mg, Fe Mn, Cl Ca Mo K+...

CÂU 44 . Thế nào là hút bám trao đổi ?

1770561 Hút bám trao đổi là hiện tượng trao đổi ion trên bề mặt hệ rễ và bề mặt keo đất khi hai đối tý­ợng này tiếp xúc với nhau. Trong quá trình trao đổi này, các ion hidro từ rễ đi ra chiếm chỗ của các ion bám trên keo đất làm cho các ion này trở về trạng thái tự do và trở lại bám trên bề mặt rễ và bị rễ hấp thụ.Còn có một cách khác là CO2, sản...

CÂU 43. Vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng được hiểu như thế nào? Cho ví dụ?

1770526 Theo sự tính toán của các nhà Sinh lí thực vật, phân bón quyết định 50% năng suất cây trồng. Vì vậy vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng là vấn đề hết sức quan trọng trong nông nghiệp. Cũng như vấn đề tưới nước hợp lí, vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng cũng phải trả lời và thực hiện ba vấn đề sau: Bón bao nhiêu, bón khi nào và bón thế nào? 1. Về lượng phân...

CÂU 42. Nhu cầu dinh dưỡng là gì?

1770523 Nhu cầu dinh dưỡng là lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho việc tạo ra một đơn vị năng suất . Nhu cầu dinh dưỡng có hai mặt : Mặt lượng : số lượng chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra một đơn vị năng suất và mặt chất : các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau mà cơ thể cần thiết nhất trong mỗi thời kì sinh tr­ởng nhất định để cho một năng suất cao nhất. Nhu cầu dinh...

CÂU 41. Trình bày quá trình biến đổi nitơ trong cây ?

1770495 Quá trình biến đổi Nitơ trong cây gồm: a. Quá trình Amôn hóa (Quá trình khử NO3-): NO3- --> NH4+ Cây hút được từ đất cả hai dạng nitơ oxy hóa (NO3-) và nitơ khử (NH4+), nhưng trước hết, cây cần dạng NH4+ để hình thành các axit amin nên việc trước tiên mà cây phải làm là việc biến đổi dạng NO3- thành dạng NH4+. Quá trình amôn hoá xảy ra theo...

CÂU 40. Trình bày các cơ chế hấp thụ khoáng ?

1770452 Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hoà tan và phân ly thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion). Chúng ta hãy tìm hiểu xem các nguyên tố khoáng trong đất được hấp thụ vào cây bằng cách nào. Các nguyên tố khoáng thường được hấp thụ vào cây dưới dạng ion qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có hai cơ chế hấp thụ các...

CÂU 39. Trình bày tóm tắt vai trò của các nguyên tố khoáng ?

1770439 1. Vai trò của các nguyên tố đaị lượng: Các nguyên tố đại lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần của các đại phân tử trong tế bào (protein, lipit, axit nucleic,...). Các nguyên tố đaị lượng còn ảnh hýởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo. 2.Vai trò của các nguyên tố vi lượng: Các nguyên tố vi lượng thường là...

CÂU 35. Trình bày khái niệm về các nguyên tố dinh dưỡng và phân loại ?

1770338 Nguyên tố dinh dưỡng là những nguyên tố được bổ sung từ môi trường ngoài, cần thiết cho sự tồn tại, sinh trýởng và phát triển của cây. Các nguyên tố này cung cấp cho cây nhằm 2 mục đích cơ bản là duy trì các hoạt động sinh lý- hoá sinh bình thường trong mô và tham gia kiến tạo các cấu trúc. Do đó, sự sinh trýởng, phát triển và năng suất...

CÂU 38. Trình bày quá trình cố định nitơ khí quyển ?

1770371 Nitơ phân tử (N2) có một lượng lớn trong khí quyển (%) và mặc dù "tắm mình trong biển khí nitơ" phần lớn thực vật vẫn hoàn toàn bất lực trong việc sử dụng khí nitơ này. Rất may mắn là nhờ có Enzym Nitrogenaza và lực khử mạnh (Fred-H2, FAD-H2, NAD-H), năng lượng ATP, một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh đã thực hiện được việc khử N2 thành dạng nitơ cây có thể sử dụng được: NH4+....

CÂU 37. Vai trò của nitơ đối với thực vật ?

1770368 Rể cây hấp thụ Nitơ ở hai dạng: Nitơ nitrat (NO3-) và Nitơ amôn (NH4+) trong đất. Các dạng Nitơ này được hình thành do sự biến đổi từ Nitơ phân tử trong khí quyển bằng con đường oxy hoá và con đường khử, trong đó con đường cố định Nitơ khí quyển đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra các quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ của vi sinh vật đất và lượng phân bón hàng năm đã cung...

CÂU 36. Trình bày các cơ chế hấp thụ khoáng ?

1770351 Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hoà tan và phân ly thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion). Chúng ta hãy tìm hiểu xem các nguyên tố khoáng trong đất được hấp thụ vào cây bằng cách nào. Các nguyên tố khoáng thường được hấp thụ vào cây dưới dạng ion qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có hai cơ chế hấp...

CÂU 34. Thế nào là: thực vật ẩm sinh, trung sinh, hạn sinh ?

1770235 Trả lời. Thực vật ẩm sinh: Thực vật sống ở nơi ẩm ướt, gồm các nhóm thực vật sau: thực vật thuỷ sinh (hydrophyte - sống trong nước như rong,rêu),thực vật bán thuỷ sinh (sống trên mặt nước như các loài bèo),thực vật ưa ẩm (sống nơi ẩm ướt, gần các nguồn nước như các cây sống ven hồ, ao, sông, suối, các cây sống dưới tàn rừng rậm nhiệt đới). Nhóm thực vật ẩm sinh thường không có hoặc có rất ít khí khổng và thường không...

CÂU 33.

1770225 Cây trồng trong đất có áp suất thẩm thấu P = 0,3 atm, trong khi áp suất thẩm thấu của rễ cây này là 0,1 atm và sức căng trương nước T = 0,8 atm. Hỏi cây có thể sống được ở đất này không ? Giải thích vì sao ? Trả lời. P đất = 0,3 atm , S cây = P cây - T cây ---> S = 0,1 - 0,8 = - 0,7...

CÂU 33. Giải thích thí nghiệm sau :

1770207 Nhỏ một giọt cồn , một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây vào các giờ : 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ. Nhận thấy :giờ : không có dấu vết gì 7 giờ : có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen 10 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ giọt cồn và 12 giờ : Chỉ có một vết trong...