MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 12 > Lý thuyết CB, NC >

Khung đọc là gì ?

         Ngoài việc quy định điểm bắt đầu quá trình tổng hợp protein, bộ ba mã khởi đầu (AUG) còn xác định khung đọc của trình tự ARN. Có thể có ba bộ ba cho bất kỳ một trình tự bazơ nào, phụ thuộc vào bazơ nào được chọn làm bazơ bắt đầu của codon. Thực tế trong quá trình tổng hợp protein, thường chỉ có một khung đọc được sử dụng. Còn hai khung đọc kia thường chứa một số bộ ba kết thúc ngăn cản chúng được sử dụng để tổng hợp trực tiếp nên phân tử protein.

Khung đọc 1.  5’ -  AUG   ACU   AAG   AGA   UCC   GG  -  3’

                           Met     Thr     Lys   Arg    Ser

 

Khung đọc 2.  5’ -  A UGA   CUA   AGA   GAU   CCG   G  -  3'

                              Stop    Leu     Arg    Asp   Pro

 

Khung đọc 3.  5’ -  AU   GAC   UAA   GAG   AUC   CGG   -  3’

                                  Asp    Stop    Glu      le      Arg

      Mỗi trình tự ADN có thể đọc theo ba khung đọc khác nhau, phụ thuộc vào bazơ nào được chọn làm bazơ khởi đầu. Trên mỗi phân đoạn ADN mạch kép về lý thuyết có thể có tối đa sáu khung đọc mở (RF) khác nhau.

       Đoạn trình tự nằm giữa một bộ ba khởi đầu và một bộ ba kết thúc tương ứng cùng khung đọc được gọi là khung đọc mở (ORF = open reading frame). Đặc điểm này được dùng để xác định các trình tự ADN mã hoá protein trong các dự án giải mã hệ gen.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:05 24/08/2009
Số lượt xem: 6062
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến