MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Violet >

Đăng ký hộp thư dạng tên_ban@thptnamdan1.co.cc với dung lượng 7G

  1. Để đăng ký hộp thư dạng n_ban@thptnamdan1.co.cc">tên_ban@thptnamdan1.co.cc">n_ban@thptnamdan1.co.cc bạn phải có một trong các điều kiện sau :
  2. Bạn là giáo viên trường THPT Nam Đàn 1
  3. Bạn là học sinh trường THPT Nam Đàn 1 (đối với học sinh cần cung cấp đầy đủ thông tin : Họ và tên, ngày sinh, Lớp)
  4. Bạn không thuộc hai trường hợp trên, cần cung cấ đầy đủ thông tin : Họ và tên, NGày sinh, Đơn vị công tác, Địa chỉ, ĐT nếu có
  5. Để đăng ký hộp thư bạn có thể liên hệ trực tiếp với admin hoặc Bùi Đình Đường và cung cấp các thông tin cần thiết. Tên đăng nhập và mật khẩu muốn có (mật khẩu có thể thay đổi sau khi đăng nhập vào hộp thư)

Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 00:15 14/12/2008
Số lượt xem: 714
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến