MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Code tạo hiệu ứng chữ cho blog và web

1.Chữ chạy sang trái
TEXT

2. Chữ chạy sang phải
TEXT

3.Chữ chạy qua lại :
TEXT

4. Chữ chạy dưới lên
TEXT

5. Chữ chạy trên xuống
TEXT

6. Chữ chạy lên xuống
TEXT

7. Chữ bay hình sin
TEXT

8. Chữ bay hình chữ Z
TEXT

9. Mũi tên nhấp nháy
>>TEXT<<

10. Mũi tên chạy ra
>>TEXT<<

11.Chữ có màu nền

TEXT

12. Chữ có khung
TEXT

13. Chữ co dãn
3| | |TEXT| | |4/

14. Chữ co dãn 2
4| | |TEXT| | |3

15. Chữ chạy và biến mất
TEXT

16.Chữ lơ lửng

TEXT
TEXT

Về đầu trang


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:56 10/05/2009
Số lượt xem: 2070
Số lượt thích: 0 người
Avatar

CODE TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHO BLOG VÀ WEB

1.Chữ chạy sang trái
<marquee>TEXT</marquee>

2. Chữ chạy sang phải
<marquee direction="right">TEXT</marquee>

3.Chữ chạy qua lại :
<marquee behavior="alternate">TEXT</marquee>

4. Chữ chạy dưới lên
<marquee direction="up">TEXT</marquee>

5. Chữ chạy trên xuống
<marquee direction="down">TEXT</marquee>

6. Chữ chạy lên xuống
<marquee direction="up" behavior="alternate">TEXT</marquee>

7. Chữ bay hình sin
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">TEXT</marquee></marquee>

8. Chữ bay hình chữ Z
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">TEXT</marquee></marquee>

9. Mũi tên nhấp nháy
<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>TEXT<marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>

10. Mũi tên chạy ra
<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>TEXT<marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>

11.Chữ có màu nền

<font color="#FFFFFF"><marquee direction="left" style="background:BLUE">TEXT</marquee></font>

12. Chữ có khung
<marquee style="border:BLUE 2px SOLID">TEXT</marquee>

13. Chữ co dãn
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE>/

14. Chữ co dãn 2
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE>

15. Chữ chạy và biến mất
<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">TEXT</marquee></marquee>

16.Chữ lơ lửng

<marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>TEXT<br>TEXT</center></marquee>

Về đầu trang

Avatar
Thank bác nhiều nha rất pro ! Thầy cho tôi cop nha ! Đang A bờ cờ vi tính lắm , gặp đoạn code này giống như được của quý !
Avatar
Thầy cứ dùng thoải mái !
Avatar
Để code có hiệu lực các bạn xem thêm tại đây !
 
Gửi ý kiến