MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Code nhúng cảnh đẹp Việt Nam vào blog

 1. Nhúng theo mặc định :

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script>

2. Có thể thay đổi kích thước :

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"></script> 

3. Thêm các thông tin về tour du lịch :

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"&tour=3></script> 

4. Thay đổi khoảng thời gian giữa hai bức ảnh :

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=300"&speed=2000></script> 
5. Nhúng bằng iframe

<iframe src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=html"></iframe>

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 00:15 21/05/2009
Số lượt xem: 1535
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến