MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

CODE chèn test tình yêu vào blog

Các bạn có thể chèn thêm phần test mức độ tình yêu vào blog của bạn làm blog trở nên hấp dẫn hơn với giới trẻ !

Sau đây là code để chèn test tình yêu vào blog :

<embed src='http://www.crazyprofile.com/love_test/love_meter.swf' FlashVars='bgcol=Blue' quality='high' bgcolor='#ffffff' width='550' height='400' name='te1' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed><br><div></font></a></div>

 

Các bạn hãy thay đổi độ rộng và chiều cao cho phù hợp với blog của các bạn.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 09:21 22/05/2009
Số lượt xem: 1551
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến