MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Code chèn quảng cáo, hình ảnh trượt hai bên blog

Với blog Violet và nhiều blog khác chúng ta có thể tận dụng khoảng không gian hai bên blog để chèn thêm hình ảnh, quảng cáo.

Để thực hiện, các bạn hãy sử dụng đoạn code sau :

 

</table>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr><tr><td valign="bottom"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"><tbody><tr width="780"><td background="media/hs/portal/layout/AL_TabColumn/integratedModes/blue/institutional/footer-duoi.gif" class="hsportal-footer" valign="middle" align="center" width="100%" height="53">                                                                                   
                                       
                                       
                                      </td></tr></tbody></table></td></tr></table>
<script language="JavaScript">
                var tagDiv_p1="";
                if (!document.layers)
                tagDiv_p1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_p1">';           
                tagDiv_p1 +='<layer id="divStayTopLeft_p1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src="link ảnh" border="0"></td></tr></table></layer></div>';                           
                var verticalpos_p1="frombottom";
   
                if (!document.layers)
                    if(document.body.clientWidth >1000)
                        document.write(tagDiv_p1);
   
                function JSFX_FloatTopDiv_p1()
                {
                    //startX_p1_p1 ngang startY_p1_p1 doc
                    var startX_p1 =(document.body.clientWidth-800)/2 + 795,startY_p1 = 555;                   
                    var ns_p1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
                    var d_p1 = document;                   
                    function ml_p1(id)
                    {
                        var el_p1=d_p1.getElementById?d_p1.getElementById(id):d_p1.all?d_p1.all[id]:d_p1.layers[id];
                        if(d_p1.layers)el_p1.style=el_p1;
                        el_p1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
                        el_p1.x = startX_p1;
                        if (verticalpos_p1=="fromtop")
                        el_p1.y = startY_p1;
                        else{
                        el_p1.y = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                        el_p1.y -= startY_p1;
                        }
                        return el_p1;
                    }
                    window.stayTopLeft_p1=function() {
                        if (verticalpos_p1=="fromtop"){
                        var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
                        ftlObj_p1.y += (pY_p1 + startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
                        }
                        else{
                        var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                        ftlObj_p1.y += (pY_p1 - startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
                        }
                        ftlObj_p1.sP(ftlObj_p1.x, ftlObj_p1.y);
                        setTimeout("stayTopLeft_p1()", 10);
                    }
                    ftlObj_p1 = ml_p1("divStayTopLeft_p1");
                    stayTopLeft_p1();
                }
                JSFX_FloatTopDiv_p1();               
        </script><script language="JavaScript">
                var tagDiv_tr1="";
                if (!document.layers)
                tagDiv_tr1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_tr1">';           
                tagDiv_tr1 +='<layer id="divStayTopLeft_tr1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src="link ảnh" border="0"></td></tr></table></layer></div>';                           
                var verticalpos_tr1="frombottom";
   
                if (!document.layers)
                    if(document.body.clientWidth >1000)
                        document.write(tagDiv_tr1);
   
                function JSFX_FloatTopDiv_tr1()
                {
                    //startX_tr1_tr1 ngang startY_tr1_tr1 doc
                    var startX_tr1 =(document.body.clientWidth-800)/2-106,startY_tr1 = 555;                   
                    var ns_tr1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
                    var d_tr1 = document;                   
                    function ml_tr1(id)
                    {
                        var el_tr1=d_tr1.getElementById?d_tr1.getElementById(id):d_tr1.all?d_tr1.all[id]:d_tr1.layers[id];
                        if(d_tr1.layers)el_tr1.style=el_tr1;
                        el_tr1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
                        el_tr1.x = startX_tr1;
                        if (verticalpos_tr1=="fromtop")
                        el_tr1.y = startY_tr1;
                        else{
                        el_tr1.y = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                        el_tr1.y -= startY_tr1;
                        }
                        return el_tr1;
                    }
                    window.stayTopLeft_tr1=function() {
                        if (verticalpos_tr1=="fromtop"){
                        var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
                        ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 + startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
                        }
                        else{
                        var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
                        ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 - startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
                        }
                        ftlObj_tr1.sP(ftlObj_tr1.x, ftlObj_tr1.y);
                        setTimeout("stayTopLeft_tr1()", 10);
                    }
                    ftlObj_tr1 = ml_tr1("divStayTopLeft_tr1");
                    stayTopLeft_tr1();
                }
                JSFX_FloatTopDiv_tr1();               
        </script></script></body></html>

 

Trong đó :  Nếu chèn hình ảnh thì các bạn hãy thay link ảnh bằng link của hình ảnh  bạn muốn hiển thị.

Nếu chèn quảng cáo, hãy thay toàn bộ đoạn code in đậm bằng code của Widget quảng cáo.

 Đoạn code này chỉ có tác dụng trên Fire fox, còn trên IE thì không hiển thị.

Chúc các bạn thành công !

(Nếu bạn sử dụng bài này, mong bạn ghi rõ nguồn. Xin cảm ơn !)

TOP


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:58 27/05/2009
Số lượt xem: 4331
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Code gốc của bài này do thầy Bùi Đức Hạnh cung cấp. Xin cảm ơn thầy Hạnh !
Avatar
Code chèn hình ảnh, quảng cáo trượt  hai bên blog !
Avatar
Cảm ơn thầy Đường đã công bố Code này dùm tôi nhé. Thực sự mà nói về việc Post tôi hơi nhác. Ai xin thì cho thôi thầy ạ. Hè này nếu rãnh rổi tôi sẽ post lên tất cả
Avatar
Mong thầy Hạnh sẽ chia sẽ thêm nhiều code hay cho mọi người !
Avatar

Thầy cho tôi hỏi link ảnh thầy lầy ở đâu làm phiền thầy chỉ chop tôi xin cảm ơn

 

Avatar
Thầy có thể up ảnh lên những trang share ảnh rồi lấy link, hoặc có thể up trực tiếp lên trang riêng của thầy và sau đó lấy link (cách này sẽ load ảnh nhanh hơn)
Avatar
nếu lấy trang quảng cáo như cùa thầy thì ở đâu trang nào? thầy có thể chỉ dùm tôi
Avatar

http://adnet.vn 

Thầy vào đó tham gia là được thôi !

Avatar

Hân hạnh được làm thành viên.

Mời thầy cô đến nhà em chơi và hướng dẫn cách xây dựng web giùm với nhé!

http://violet.vn/thay-tuan/

Avatar
Chào thầy tôi để lấy linh chèn vào hai bên như trang thầy thì admin cần nhửng đia65u kiện gì để làm được việc này mong thầy hướng dẩn dùm tôi xin cảm ơn thầy
 
Gửi ý kiến