MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Code chèn hình ảnh, quảng cáo hai bên blog mới

Xin giới thiệu với mọi người đoạn code chèn hình ảnh, quản cáo hai bên mới :
<script language="JavaScript">
var tagDiv_p1="";
if (!document.layers)
tagDiv_p1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_p1">';
tagDiv_p1 +='<layer id="divStayTopLeft_p1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src=link ảnh></td></tr></table></layer></div>';
var verticalpos_p1="frombottom";

if (!document.layers)
if(document.body.clientWidth >800)
document.write(tagDiv_p1);

function JSFX_FloatTopDiv_p1()
{
//startX_p1_p1 ngang startY_p1_p1 doc
var startX_p1 =(document.body.clientWidth-800)/2 + 795,startY_p1 = 555;
var ns_p1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
var d_p1 = document;
function ml_p1(id)
{
var el_p1=d_p1.getElementById?d_p1.getElementById(id):d_p1.all?d_p1.all[id]:d_p1.layers[id];
if(d_p1.layers)el_p1.style=el_p1;
el_p1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
el_p1.x = startX_p1;
if (verticalpos_p1=="fromtop")
el_p1.y = startY_p1;
else{
el_p1.y = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
el_p1.y -= startY_p1;
}
return el_p1;
}
window.stayTopLeft_p1=function() {
if (verticalpos_p1=="fromtop"){
var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
ftlObj_p1.y += (pY_p1 + startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
}
else{
var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
ftlObj_p1.y += (pY_p1 - startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
}
ftlObj_p1.sP(ftlObj_p1.x, ftlObj_p1.y);
setTimeout("stayTopLeft_p1()", 10);
}
ftlObj_p1 = ml_p1("divStayTopLeft_p1");
stayTopLeft_p1();
}
JSFX_FloatTopDiv_p1();
</script><script language="JavaScript">
var tagDiv_tr1="";
if (!document.layers)
tagDiv_tr1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_tr1">';
tagDiv_tr1 +='<layer id="divStayTopLeft_tr1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src=link ảnh></td></tr></table></layer></div>';
var verticalpos_tr1="frombottom";

if (!document.layers)
if(document.body.clientWidth >800)
document.write(tagDiv_tr1);

function JSFX_FloatTopDiv_tr1()
{
//startX_tr1_tr1 ngang startY_tr1_tr1 doc
var startX_tr1 =(document.body.clientWidth-800)/2-106,startY_tr1 = 555;
var ns_tr1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
var d_tr1 = document;
function ml_tr1(id)
{
var el_tr1=d_tr1.getElementById?d_tr1.getElementById(id):d_tr1.all?d_tr1.all[id]:d_tr1.layers[id];
if(d_tr1.layers)el_tr1.style=el_tr1;
el_tr1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
el_tr1.x = startX_tr1;
if (verticalpos_tr1=="fromtop")
el_tr1.y = startY_tr1;
else{
el_tr1.y = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
el_tr1.y -= startY_tr1;
}
return el_tr1;
}
window.stayTopLeft_tr1=function() {
if (verticalpos_tr1=="fromtop"){
var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 + startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
}
else{
var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 - startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
}
ftlObj_tr1.sP(ftlObj_tr1.x, ftlObj_tr1.y);
setTimeout("stayTopLeft_tr1()", 10);
}
ftlObj_tr1 = ml_tr1("divStayTopLeft_tr1");
stayTopLeft_tr1();
}
JSFX_FloatTopDiv_tr1();
</script>                                          </div>

Thay link ảnh bằng link của hình ảnh muốn hiển thị.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 16:23 30/05/2009
Số lượt xem: 4668
Số lượt thích: 0 người
Avatar
 
 
 
Vâng cảm ơn thầy Đường, tôi đã xem lại quả thật đoạn code tôi share chạy rất 
tốt trên FF còn ở IE thì còn bị trục trặc. Tiện đây cho tôi hỏi thầy có cách nào để
chèn code sau thẻ: 
<html>
<body>
</body>
</html>
//* Nơi cần chèn code 
Cảm ơn thầy. 
Avatar

Thầy đang định tham gia ADS của Vietad à !

Cái này tôi chưa thử. Đúng ra thì phải chỉnh trong CSS, nhưng Violet không chỉnh được CSS. Để tôi thử, nếu được tôi sẽ post lên cho mọi người !

Avatar
Chào THầy Đường. Trang của thầy sinh động và đẹp quá. Tôi xin gia nhập và mong được học hỏi. Thầy cho tôi hỏi. tại sao tôi không thể xóa mục menu TIN THE THAO (do bị lỗi)  tren menu ngang trong trang www.violet.vn/baoquoct807 của tôi, tôi đã đọc bài hướng dẫn của thầy nhưng vẫn không thực hiện xóa được. Mong thầy ghé qua xem và giúp đỡ.
Avatar

À quên, thầy cho tôi xin đoạn code quảng cáo nhé. Nó rất hay, tôi đang cần,  thầy làm ơn cho tôi biết, mình sẽ chèn code quảng cáo hai bên trang violet cá nhân thì chèn ở đâu. Cám ơn thầy nhiều. Chúc sức khỏe thầy.

 
Gửi ý kiến