MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > ẢNH ĐẸP >

Chửi......Vua

Chửi......Vua


 

 

 

     Một hôm, Quỳnh cho người ra bảo các hàng thịt là ngày mai Trạng đặt tiệc đãi các quan, cần mỗi hàng bán cho mấy cân, nhưng phải thái sẵn cho đỡ mắc công người nhà. Các hàng thịt mừng rỡ, sáng sớm đã thái thịt để đấy chờ người nhà Trạng đến lấy. Ai ngờ đợi mãi đến trưa mà cũng chẳng thấy ai, họ bèn tới nhà Trạng thì nhà vắng tanh, chẳng có khách khứa gì cả. Hỏi trạng thì Trạng bảo không biết: "Chắc là có đứa nào muốn lõm bà con đấy. Cứ gọi thằng nào bảo thái mà chửi":

      Bọn hàng thịt tức mình về cứ gọi thằng bảo thái mà chửi:

      - Tiên sư thằng "Bảo thái"! Tiên sư thằng "Bảo thái".

      Bảo Thái là niên hiệu nhà vua. Thành thử vua bị dân hàng thịt chửi một bữa inh cả phố. Đương nhiên ai cũng biết cái chuyện xỏ xiên này chỉ có Trạng Quỳnh mới nghĩ ra được nhưng cũng đành làm thinh vì biết lấy bằng cớ gì mà bắt tội Quỳnh?


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 17:38 16/12/2008
Số lượt xem: 498
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến