MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Thủ thuật >

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ TN THPT ĐH CĐ NĂM 2009

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Chủ đề

Nội dung kiến thức

Số câu

Dao động cơ

·    Dao động điều hoà

·    Con lắc lò xo

·    Con lắc đơn

·    Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn

·    Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

·    Hiện tượng cộng hưởng

·    Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

·    Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn

6

Sóng cơ

·    Sóng cơ. Sự truyền sóng. Phương trình sóng

·    Sóng âm

·    Giao thoa sóng

·    Phản xạ sóng. Sóng dừng

4

Dòng điện xoay chiều

·    Đại cương về dòng điện xoay chiều

·    Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

·    Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

·    Máy biến áp. Truyền tải điện năng

·    Máy phát điện xoay chiều

·    Động cơ không đồng bộ ba pha

·    Thực hành: Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp

7

Dao động và sóng điện từ

·    Dao động điện từ. Mạch dao động LC

·    Điện từ trường

·    Sóng điện từ

·    Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ

2

Sóng ánh sáng

·    Tán sắc ánh sáng

·    Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

·    Bước sóng và màu sắc ánh sáng

·    Các loại quang phổ

·    Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

·    Thang sóng điện từ

·    Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện

·    Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện trong

·    Quang điện trở. Pin quang điện

·    Hiện tượng quang - phát quang

·    Sơ lược về laze

·    Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô

4

Hạt nhân nguyên tử

·    Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân. Độ hụt khối. Lực hạt nhân.

·    Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

·    Hệ thức giữa khối lượng và năng lượng

4

 

·    Phóng xạ

·    Phản ứng hạt nhân

·    Phản ứng phân hạch

·    Phản ứng nhiệt hạch

Từ vi mô đến vĩ mô

·    Các hạt sơ cấp

·    Hệ Mặt Trời. Các sao và thiên hà

Tổng

32

 

II. PHẦN RIÊNG [8 câu]

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Chủ đề

Số câu

Dao động cơ

4

Sóng cơ và sóng âm

Dòng điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Sóng ánh sáng

4

Lượng tử ánh sáng

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Tổng

8

B. Theo chương trình Nâng cao [8 câu]

Chủ đề

Số câu

Động lực học vật rắn

4

Dao động cơ

4

Sóng cơ

Dao động và sóng điện từ

Dòng điện xoay chiều

Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Tổng

8

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Chủ đề

Nội dung kiến thức

Số câu

Dao động cơ

·    Dao động điều hoà

·    Con lắc lò xo

·    Con lắc đơn

·    Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn

·    Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

·    Hiện tượng cộng hưởng

·    Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

·    Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn

8

Sóng cơ

·    Đại cương về sóng, sự truyền sóng

·    Sóng âm

·    Giao thoa sóng

·    Phản xạ sóng. Sóng dừng

4

Dòng điện xoay chiều

·    Đại cương về dòng điện xoay chiều

·    Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

·    Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

·    Máy biến áp. Truyền tải điện năng

·    Máy phát điện xoay chiều

·    Động cơ không đồng bộ ba pha

9

Dao động và sóng điện từ

·    Dao động điện từ - Mạch dao động LC

·    Điện từ trường

·    Sóng điện từ

·    Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

·    Tán sắc ánh sáng

·    Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

·    Bước sóng và màu sắc ánh sáng

·    Các loại quang phổ

·    Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

·    Thang sóng điện từ

6

Lượng tử ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện

·    Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện trong

·    Quang điện trở. Pin quang điện

·    Hiện tượng quang - phát quang

·    Sơ lược về laze

·    Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô

4

Hạt nhân nguyên tử

·    Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân

·    Lực hạt nhân

·    Độ hụt khối. Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

·    Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

·    Phóng xạ

·    Phản ứng hạt nhân

·    Phản ứng phân hạch

·    Phản ứng nhiệt hạch

5

Tổng

40

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 12:52 19/02/2009
Số lượt xem: 715
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến