MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 8. Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng ?

Nguyên tố đại lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với số lượng lớn, bao gồm : C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Si, Na, Al,…Các nguyên tố này chiếm 99,95% khối lượng khô của cây. Vai trò chính của các nguyên tố đại lượng là tham gia trực tiếp vào các thành phần cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan, cơ thể và tham gia vào các quá trình năng lượng.  Nguyên tố vi lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với một lượng rất nhỏ, bao gồm : Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B,…Các nguyên tố này chỉ chiếm 0,05% khối l­ượng khô của cây, nhưng lại có vai trò rất lớn trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 08:25 12/08/2009
Số lượt xem: 55160
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến