MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 64. Thiết lập các mối quan hệ trao đổi chất và năng lượng giữa:

- Cơ thể thực vật và động vật 

- Lục lạp và ti thể

     Phân biệt sự hình thành ATP bằng con đường bản thể, con đường oxi hoá, quá trình photphorin hoá quang hoá và quá trình photphorin hoá oxi hoá. 

Trả lời.

      a.Thực vật quang hợp tạo ra chất hữu cơ và oxi. Động vật sử dụng chất hữu cơ, oxi và giải phóng CO2. Vẽ các mũi tên chỉ mối quan hệ này.

      b.Lục lạp quang hợp tạo ra glucôzơ, O2, ti thể hô hấp sử dụng glucôzơ ( nhưng phải qua axit pyruvíc ) và giải phóng CO2, H2O. Vẽ các mũi tên chỉ các mối quan hệ này.

      c.Trong hô hấp, có 4 ATP hình thành bằng con đường bản thể (2 ATP ở con đường đường phân, 2 ATP ở chu trình Crep). Đó là sự hình thành ATP do năng lượng và P vô cơ được cung cấp khi các bản thể chuyển hoá thông qua các phản ứng hoá học. Các ATP còn lại đều được hình thành bằng con đường oxi hoá thông qua chuỗi truyền electron. Quá trình photphorin hoá quang hoá và photphorin hoá oxi hoá đều là con đường hình thành ATP theo cơ chế của Thuyết hoá thẩm của Mitshen, nhưng có sự khác nhau về nguồn năng lượng để hình thành ATP: năng lượng ánh sáng ( quang hoá ), năng lượng oxi hoá   ( oxi hoá )


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:11 25/08/2009
Số lượt xem: 2635
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến