MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 63. Để phân biệt cây C3 và cây C4, người ta đẫ tiến hành các thí nghiệm sau:

     Đưa hai cây vào trong chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liên tục.

     Trồng cây trong nhà kính có thể điều chỉnh được nồng độ oxi.

     Đo cường độ quang hợp (mg CO2 / dm2 lá. giờ) ở các điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao.

     Hãy phân tích nguyên tắc của các thí nghiệm trên.

Trả lời.

     Cây chết trước là cây C3, vì điểm bù CO2 khác nhau. Như vậy nguyên tắc của thí nghiệm này là dựa vào sự khác nhau về điểm bù CO2 giữa thực vật C3 và C4.

      Dựa vào nguyên tắc:  Hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3. Hô hấp sáng lại phụ thuộc vào nồng độ oxi.

      Dựa vào nguyên tắc về sự khác nhau rất lớn (thường gấp đôi nhau) về cường độ quang hợp ở hai nhóm thực vật này, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao, ánh sáng cao.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 20:56 23/08/2009
Số lượt xem: 8110
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến