MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 62. Người ta sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định cây ưa bóng và cây ưa sáng. Hãy nêu nguyên tắc của phương pháp này ?

         Dựa trên định nghĩa về điểm bù ánh sáng: Điểm bù ánh sáng là điểm ở cường độ ánh sáng đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau. Như vậy nếu ở một cường độ ánh sáng nào đó, một cây thải CO2, còn một cây vẫn hấp thụ CO2, thì có nghĩa là một cây cần nhiều ánh sáng (cây ưa sáng), còn cây kia cần ít ánh sáng (cây ưa bóng).


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 20:54 23/08/2009
Số lượt xem: 9160
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến