MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 60 . Cường độ quang hợp là gì ?

         Cường độ quang hợp là đại lượng đo khả năng quang hợp ở thực vật, thường được tính bằng số mg CO2 hấp thụ hay số mg O2 thải ra ( thường sủ dụng cho thực vật thuỷ sinh) khi quang hợp trong một đơn vị thời gian và trên một đơn vị diện tích quang hợp. Cường độ quang hợp P = mg CO2 (  hoặc mg O2 ) / dm2 /giờ .


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 07:30 22/08/2009
Số lượt xem: 9371
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến