MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 59. Hãy so sánh ba quá trình cố định CO2 ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM :

- Chất nhận CO2

- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên

- Enzim xúc tác cho quá trình cố định CO2

- Nơi xảy ra quá trình cố định CO2

- Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2

  Trả lời.

Chất nhận CO2 :

- C3 : RiDP

C4 : PEP

CAM : PEP

Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên :

- C3 : APG  

- C4 : AOA    

- CAM : AM

Enzim cố định CO2 :

- C3 : RuBiSCO

- C4 : PEP-cacboxilase

- CAM : PEP-cacboxilase

Nơi xảy ra quá trình cố định CO2 : 

- C3 : lục lạp tế bào mô giậu

- C4 : lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bao bó mạch   

- CAM : lục lạp tế bào mô giậu

Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2 :

- C3 : ban ngày

- C4 : ban ngày  

- CAM : ban đêm


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 20:35 21/08/2009
Số lượt xem: 75951
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến