MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 55. HÃY CHỨNG MINH MỐI LIÊN QUAN GIỮA QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG ?

        Người ta đã chứng minh được rằng: Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng. Phân tích thành phần hoá học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta sẽ có các số liệu sau:C: 45%, O: 42-45%, H: 6,5% chất khô. Tổng ba nguyên tố này chiếm 90-95% khối lượng chất khô. Phần còn lại: 5-10% là các nguyên tố khoáng. Rơ ràng là 90-95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ CO2 và H2O thông qua hoạt động quang hợp. Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng.

         Timiriazev-nhà Sinh lí thực vật người Nga đã viết: "Bằng cách điều khiển chức năng quang hợp, con người có thể khai thác cây xanh vô hạn". De Witt-nhà Sinh lí thực vật Hà Lan cũng đã tính rằng: Nếu chỉ sử dụng 5% năng lượng ánh sáng cây trồng đã có thể cho năng suất gấp 4-5 lần năng suất cao nhất hiện nay (vùng ôn đới khoảng 125 tạ/ha, vùng nhiệt đới khoảng 250 tạ/ha). Như vậy trồng trọt đúng là một hệ thống sử dụng chức năng cơ bản của cây xanh - chức năng quang hợp và tất cả các biện pháp kĩ thuật của hệ thống trồng trọt đều nhằm mục đích sao cho mọi hoạt động của bộ máy quang hợp có hiệu quả nhất. Có thể nói: Trồng trọt chính là ngành kinh doanh năng lượng mặt trời.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:01 20/08/2009
Số lượt xem: 4485
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Mai Thơm)
 
Gửi ý kiến