MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 53. TRÌNH BÀY TÓM TẮT CƠ CHẾ QUANG HỢP ?

Quang hợp gồm hai pha :

1.  Pha sáng và phản ứng sáng :

         Pha sáng: Một trong hai pha của quá trình quang hợp, xảy ra nhờ năng lượng ánh sáng. Pha sáng gồm hai giai đoạn: giai đoạn quang vật lí giải đoạn các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển năng lượng này cho giai đoạn quang hoá học - giai đoạn năng lượng ánh sáng được sử dụng để hình thành NADPH và ATP.

         Phương trình pha sáng: Pha sáng là pha năng lượng ánh sáng hấp thụ được sử dụng để oxi hoá H2O, hình thành ATP và NADPH.

         Phản ứng sáng : Các phản ứng xảy ra trong pha sáng của quá trình quang hợp, khi các phân tử sắc tố hấp thụ năng lượng ánh sáng. Các phản ứng sáng bao gồm các phản ứng quang hoá sơ cấp (hệ thống quang hoá I -PSI  và hệ thống quang hoá II- PSII), phản ứng quang phân li nước và phản ứng photphorin hoá quang hoá. Sản phẩm của các phản ứng sáng là NADPH2 và ATP.

2.  pha tối và phản ứng tối trong quang hợp ?

        Pha tối : Pha xảy ra quá trình cố định CO2 trong quang hợp bằng các sản phẩm của pha sáng theo phý­ơng trình sau: Sử dụng phương trình trong sách giáo khoa.

       Pha tối xảy ra theo các cách khác nhau ở ba nhóm thực vật khác nhau : thực vật C3 , thực vật C4 , thực vật CAM.

       Phản ứng tối : Một nhóm các phản ứng xảy ra sau các phản ứng sáng trong quang hợp để tạo thành hợp chất hữu cơ đầu tiên là đường glucôzơ và các hợp chất khác trong quá trình khử CO2 nhờ các sản phẩm của pha sáng NADPH và ATP. Các phản ứng tối xảy ra không cần ánh sáng nhưng phụ thuộc chặt chẽ vào sản phẩm của pha sáng nên không xảy ra vào ban đêm.
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:55 18/08/2009
Số lượt xem: 15137
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến