MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 51. CHO BIẾT VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP ?

        Khi phân tích thành phần hóa học của cơ thể thực vật, ta thấy 80-90% khối lượng cơ thể là H2O, 10 - 20% khối lượng còn lại là chất khô. Trong chất khô, ta thấy gồm các thành phần sau :

C : 45%                 O : 42%

H : 6,5%                N : l,5%

Tro khoảng : 5%

       Như vậy C trong thực vật chiếm gần 1/2 khối lượng khô và điều này nói lên vai trò quan trọng của quá trình trao đổi C. Theo tính toán dựa trên phương trình quang hợp, hàng năm thực vật đã cố định một lượng cacbon rất lớn (2.1012 tấn CO2) và hầu hết O2 trong khí quyển là do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp (13.1010) tấn O2). Trạng thái cân bằng giữa CO2 và O2 trong khí quyển là do cây xanh quyết đinh. Nguồn CO2  cho cây xanh được thải ra từ các quá trình hô hấp của động vật thực vật, vi sinh vật và của các quá trình phân giải chất hữu cơ cũng như sự đốt cháy trong công nghiệp. Quang hợp đã làm giảm nguồn CO2 này trong khí quyển và làm tăng nguồn O2 để làm sạch bầu không khí của chúng ta.

       Vai trò quan trọng bậc nhất của quang hợp là ở chỗ nhờ có quá trình này mà năng lượng Mặt Trời đã chuyển thành năng lượng hóa học dự trữ cần tthiết cho tất cả các sinh vật trên trái đất. Người ta đã tính toán thấy rằng thực vật ở dưới nước và trên cạn của thực bì tự nhiên hằng năm tạo ra gần 110 tỉ tấn chất hữu cơ (trong đó con người khai thác sừ dụng được gần 80 triệu tấn) và tổng sản lượng của thực vật trồng trọt hàng nâng là 10 tỉ tấn (trong đó ở dạng thức ăn cho con người và động vật là 500 triệu tấn). Với khối lượng thức ăn này, con người đã thỏa mãn gần 80% nhu cầu dinh dưỡng của mình.

        Với vai trò nói trên của quang hợp, ta có thể nói rằng quang hợp là một quá trình độc nhất có khả năng biến những chất không ăn được thành chất ăn được, một quá trình mà tất cả các hoạt động sống đều phụ thuộc vào nó. Hay nói một cách khác, nguồn gốc của tất cả nền văn minh hiện nay của loài người đều sản sinh ra từ công thức đơn giản của quang hợp.

        Tuy nhiên, đó mới chỉ là nói đén vai trò thực tiễn của quang hợp (nói đến việc người sử dụng sản phẩm quang hợp) mà chưa nói đến vai trò lý luận và việc bắt chước vô cơ bằng quá trình quang hợp nhân tạo. Rolt Lothen (1973) trong cuốn sách "Sinh vật học và thế giới quan" của mình đã viết: "Tôi tin rằng trong khoảng 30 năm nữa, con người sẽ tạo được quá trình quang hợp nhân tạo"

        Ta thử týởng tượng xem tương lai của  loài người sẽ như thế nào khi ước mơ đó trở thành hiện thực!

Tóm lại :

      Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng: Quang hợp là một quá trình mà tất cả sự sống trên trái đất này đều phụ thuộc vào nó và chứng minh điều khẳng định này bằng ba vai trò của quá trình quang hợp sau đây:

       Quang hợp tạo ra hầu như toàn bộ các chất hữu cơ trên trái đất. Ngoài quá trình quang hợp ở cây xanh và ở một số vi sinh vật quang hợp, nói chung không có một sinh vật nào có thể tự tạo được chất hữu cơ (trừ một số rất ít vi sinh vật hoá tự dưỡng). Vì vậy người ta gọi thực vật và một số vi sinh vật quang hợp là các sinh vật quang tự dưỡng và luôn đứng đầu chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái. Động vật lấy thức ăn trực tiếp từ thực vật. Nhu cầu ăn,mặc,ở của con người được cung cấp gián tiếp (qua động vật) và trực tiếp từ thực vật.

        Hầu hết các dạng năng lượng sử dụng cho các quá trình sống của các sinh vật trên trái đất( năng lượng hoá học tự do - ATP ) đều được biến đổi từ năng lượng ánh sáng mặt trời (năng lượng lượng tử) do quá trình quang hợp.

       Quang hợp giữ trong sạch bầu khí quyển: Hàng năm quá trình quang hợp của các cây xanh trên trái đất đã hấp thụ 600 tỉ tấn khí CO2 và giải phóng 400 tỉ tấn khí O2 vào khí quyển. Nhờ đó tỉ lệ CO2 và O2 trong khí quyển luôn được giữ cân bằng (CO2: 0,03%, O2: 21%), đảm bảo cuộc sống bình thường trên trái đất


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:39 13/08/2009
Số lượt xem: 23336
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến