MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 5. Hãy trình bày về enzym và cho một số ví dụ ?


Enzym là protein, xúc tác rất có hiệu quả cho các phản ứng hoá sinh do giảm bớt các năng lượng hoạt hoá cần thiết và rất đặc hiệu cho từng phản ứng. Enzym có thể mang thêm thành phần không phải protein như  ion vô cơ hoặc hợp chất hữu cơ ( gọi là enzym ). Có thể hình dung cơ chế hoạt động của enzyme như sau: Cơ chất kết hợp với enzym tại điểm hoạt hoá trên phân tử enzym thành một phức hợp và sau đó tạo ra các sản phẩm của phản ứng, còn bản thân enzym thì không thay đổi sau phản ứng. Tên gọi các enzym là tên cơ chất và kết thúc bằng đuôi – aza như  proteinaza hoặc tên phản ứng và đuôi – aza như  hydrogenaza. Các enzym rất nhạy cảm với các điều kiện môi trường như nhiệt độ, PH, nồng độ cơ chất,…
       
Ví dụ :  Enzym glycolat - oxydaza ( Glycolat-oxydase enzyme ). Enzym xúc tác phản ứng oxy hoá axit glicôlic thành axit gliôxylic ở peroxixôm trong quá trình hô hấp sáng ở thực vật C3.
     

Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:42 11/08/2009
Số lượt xem: 11634
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến