MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 49. TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM QUANG HỢP ?

          Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng Mặt trời thành năng lượng hóa học dưới dạng các hợp chất hữu cơ. Nói một cách khác, quang hợp là quá trình biến đổi các chất vô cơ đơn giản thành các hợp chất hữu cơ phức tạp có hoạt tính cao trong cơ thể thực vật dưới tác dụng của ánh sáng Mặt Trời và sự tham gia của hệ sắc tố thực vật.

          Bản chất hoá học của quá trình quang hợp là quá trình oxi hoá - khử, trong đó H2O bị oxi hoá, còn CO2 bị khử đến cacbon hiđrat với sự tham gia của năng lượng ánh sáng do sắc tố thực vật thấp thụ. Đối với tất cả thực vật và phấn lớn các vi sinh vật quang hợp thì nguồn hiđro khi tổng hợp các phân, tử hữu cơ là H2O. Do đó phản ứng tổng quát của quang hợp được viết như sau :

 CO2 + H2O + ánh sáng  [CH2O] + O2     (1)

        Tất nhiên lầ để tổng hợp một phân tử glulcoz phải cẩn 6 phân từ HO2 và H2O:

6CO2 + 6H2O + ánh sáng  C6H2O6 + 6O2                (2)

         Oxi thải ra do kết quả của quá trình phân li H2O là nhân tố căn bản (nếu như không muốn nói là độc nhất) hình thành nên bầu khí quyển Trái Đất và đảm bảo sự cân bằng O2 trong khi quyển.

       Tuy nhiên không phải quá trình quang hợp nào cũng kèm theo sự giải phóng O2. Các vi sinh vật khí quang hợp không giải phóng O2 mà ở chúng chất cho hidro không phải là H2O mà là những chất chứa hidro khác: các este của axit hữu cơ hoặc bản thân các axit hữu cơ, các rượu bậc hai, các hợp chất vô cơ chứa S, hoặc ngay chính hiđro dạng phân tử:

Sucxinat + CO2 + ánh sáng  [CH2O] + phumarat  (3)

2H2S - CO2 + ánh sáng -> [CH2O] + H2O + 2S   (4)

          Phản ứng cuối cùng đó đặc trýng đối với một số vi khuẩn quang hợp (ví dụ như vi khuẩn lưu huỳnh dỏ và xanh).

        Bởi vậy dạng chung nhất về phản ứng tổng quát của quang hợp có thể biểu diễn như sau :

CO2 + 2H2A + ánh sáng -> (CH2O] + H2O + 2A (5).


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:31 13/08/2009
Số lượt xem: 12616
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị hân)
 
Gửi ý kiến